Pokud neléčíte rakovinu prsu, kolik můžete přežít?

Zhoubný novotvar dýchacího systému - rakovina plic zaujímá první místo mezi onkologickými onemocněními ve frekvenci detekce. Kolik lidí dnes žije s rakovinou plic lze očekávat, ale podle statistik toto číslo již překročilo hranici dvaceti dvou milionů lidí. U tohoto typu patologie je pozorována vysoká úmrtnost. Muži mají častěji rakovinu plic..

U pacientů se onemocnění vyvíjí velmi často bez jakýchkoli příznaků a kolik dalších žije, aniž by si všiml prvních příznaků rakoviny plic.

Kolik lidí žije, pokud neléčíte rakovinu plic, záleží na formě rakoviny, lokalizaci, stadiu atd., Ale v každém případě je prognóza špatná.

Kolik pacientů žije, u kterých již existují známky a příznaky rakoviny plic, bude záviset na místě. Podle klasifikace podle lokalizace je rakovina plic rozdělena na centrální, periferní a masivní. V případě centrální rakoviny se výrazný klinický obraz rakoviny vyvíjí mnohem dříve než u periferní rakoviny, která má charakteristický asymptomatický průběh. Klinické příznaky periferní rakoviny se objevují v pozdních stádiích, takže prognóza je horší.

Kolik lidí žije s maligním nádorem plic, bude obecně záviset na mnoha faktorech. Histologická struktura a stupeň diferenciace buněk hraje velkou roli. Přítomnost nízko diferencovaných buněk je považována za prognosticky nepříznivý faktor. Diferencovaný skvamózní nebo adenokarcinom se vyvíjí pomalým tempem, rychle - nediferencovaně, například u velkých buněk. Nediferencované formy maligního plicního onemocnění se vyznačují rychlým vývojem, rychlými a hojnými metastázami, jak lymfatickými, tak hematogenními cestami..

Méně než rok - tolik pacientů s rakovinou plic žije bez léčby. Tyto smutné statistiky jsou spojeny s vysokou agresivitou rakoviny plic, časnými metastázami a častými komplikacemi..

Lékaři jusupovské nemocnice se zabývají léčbou rakoviny plic. Onkologové nestojí, neustále sledují nový výzkum, vývoj atd. Chirurgické metody léčby se zlepšují, zdokonalují se dovednosti chirurgů. Výskyt všech nových chemoterapeutických léčiv je spojen s potřebou maximalizovat eliminaci vedlejších účinků a zvýšit účinnost léčiv. Zaměstnanci neustále zlepšují své dovednosti. Vybavení nemocnice Yusupov je moderní a pokoje jsou pohodlné.

Prognóza léčby rakoviny plic

Prognóza života při léčbě rakoviny plic se jasně zlepšuje.

Existují tři způsoby léčby rakoviny plic:

 • Chirurgické ošetření;
 • Radiační terapie;
 • Chemoterapie.

Velmi často je potřeba kombinace několika metod.

Chirurgické ošetření spočívá v odstranění laloku, několika laloků nebo celých plic a ne občas s lymfatickými uzlinami.

Pacienti se bojí odebrat orgán, nevědí, zda žijí s jedním plicím po onkologii, ale po vysvětlení ošetřujícím lékařem souhlasí s operací po vyslechnutí, kolik žije po operaci pro rakovinu plic bez recidivy. V případě odstranění plic kvůli rakovině se prognóza zlepšuje, protože po radikální léčbě nádoru druhá plic kompenzuje její funkci.

Při léčbě například plicního lymfomu je prognóza příznivá a pětileté přežití je asi šedesát procent. Také vysoké procento pětiletého přežití v případě radikálního odstranění plic u rakoviny se prognóza stává příznivou.

Prognóza života v případě plicního hydrotoraxu v onkologii je považována za nepříznivou. V tomto případě mnoho chirurgů provádí torakocentézu, která poskytuje pouze dočasnou úlevu. Prognóza hydrotoraxu u rakoviny se zlepší, pokud se provede pleurodéza. Procedura se provádí pomocí léků na skleroterapii..

Pokud se u pacientů objeví kachexie, pneumonie, plicní krvácení u rakoviny plic, prognóza života se považuje za nepříznivou. Tyto stavy vyžadují okamžitou lékařskou pomoc..

Nemocnice Yusupov poskytuje nepřetržitě všechny druhy lékařské péče. Moderní instituce s velkým počtem vysoce kvalifikovaných pracovníků a novým zařízením. Diagnóza a léčba se provádí s ohledem na přední kliniky v Evropě.

Kolik žije s rakovinou 4. fáze?

Otázka, jak moc žije s rakovinou stadia 4 s metastázami nebo dokonce konkrétnější, je: „Maminka (teta, babička...) dostala fázi IV, kolik jí zůstalo?“, Onkologové se pravidelně ptají příbuzných pacientů. Když tito tazatelé neslyšeli jednoznačnou odpověď, zpravidla si stěžují na lékaře.

Proč není otázka a jasná odpověď na otázku, kolik živých pacientů trpí rakovinou stádia IV? Co určuje délku života pacienta s tímto nejnovějším stadiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucímu vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Výzkumného ústavu onkologie pojmenovaného po N.N. Petrova, doktorka lékařských věd Semiglazova Tatyana Yuryevna.

Rakovinové buňky jsou lidské buňky, jejichž růst a rozmnožování ztratilo kontrolu nad tělem..

Evoluce rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, z nichž každé je obvykle označeno římskými číslicemi od I do IV. Detekce nádoru ve stadiu, kdy se již objevily metastázy do vzdálených lymfatických uzlin a / nebo tkání a orgánů, automaticky určuje stadium procesu jako čtvrtý.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinou 4. fáze?

Prognóza života pacientů s maligními nádory stadia IV je určována rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů..

Období zdvojnásobení nádoru může trvat kdekoli od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, jejichž existence v lidském těle nemusí být nikdy známa. Vyznačují se velmi pomalým růstem a dlouhodobě se klinicky neprojevují. Jedná se o tzv. Latentní, stagnující nebo „dobré“ nádory..

Případová studie. V roce 1997 jsme pod vedením profesora Michaile Lazareviče Gershanoviče léčili pacienta ne-Hodgkinovým lymfomem stádia IV. Nemocný manžel se nás zeptal, kolik musí jeho mladá žena žít. Po polychemoterapii a radiační terapii zbývajících ložisek přichází pacientka ke mně 20 let v dobrém zdravotním stavu a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“, které se vyznačují agresivním potenciálem metastáz. Při zdánlivě malé velikosti primárního zaměření je zaznamenána rychlá diseminace procesu - rychlý výskyt a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů však s pomocí moderní a včasné protinádorové léčby vše je možné kontrolovat příznaky nemoci a zpomalit nebo dokonce pozastavit „běh“ samotné choroby.

V řadě případů sprievodná onemocnění (těžká forma diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Které brání plné léčbě, výrazně zhoršují životní prognózu pacienta..

Paradoxy věku

Existuje názor, že pro starší lidi je obtížnější bojovat s nemocí zvanou rakovina. Ve skutečnosti velké množství průvodních nemocí omezuje použití určitých typů léčby z důvodu rizika různých komplikací. Na druhé straně u starších lidí jsou metabolické procesy zpomaleny a průběh nemoci sám o sobě není aktivní, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes, starší a senilní věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové drogové terapie. Větší význam má biologický věk pacienta, a nikoli věk uvedený v pase.

Naopak u mladých pacientů je počet doprovodných onemocnění mnohokrát menší, ale nemusí existovat žádná závažná onemocnění. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tak stává spojencem i nepřítelem.

Velký význam má doba trvání anamnézy (historie) nemoci, jakož i rezervy protinádorové léčby.

Vše záleží na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + molekulární genetický závěr.

Protinádorová léčba rakoviny IV v současnosti může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílené, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační látky, například bisfosfonáty nebo denosumab, profylaxe nejběžnějších komplikací chemoterapie: nauzea a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, zejména pro tlumení bolesti;
 • cytoreduktivní chirurgické ošetření (zaměřené na snížení objemu nádorových hmot);
 • místní fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých příznaků nemoci) - analgetikum, sedativum, korekce nedostatku výživy atd..

Proto jsou nádory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, kterou lze léčit pomocí (nádory zárodečných buněk, cystický úlet, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou s ní úplně vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina malých plic, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které nereagují dobře na chemoterapeutickou léčbu, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom atd...

U pacientů s melanomem stádia IV byl dakarbazin donedávna považován za nejcitlivější lék. Nyní byla získána data, že onkologické imunologické přípravky - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (na území Ruské federace již byly registrovány 3 léky: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) přeškolují imunitní systém těla k boji maligní nádor, zbavující schopnost nádorových buněk „uniknout“ imunitnímu dohledu. Podle klinických studií a programů dostupnosti, které proběhly v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na drogy této skupiny je zvláštní. Proto u všech léků patřících do nové třídy inhibitorů bodů imunitní odpovědi - léčba by měla začít pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů.!

Laboratoř molekulární onkologie

Mezi pacienty s rakovinou stadia 4 by měli být zvýraznění paliativní pacienti.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny možnosti léčby, jejich tělo už nemůže s nemocí bojovat. Fyzický stav takových pacientů je v některých případech způsoben vícečetným selháním orgánů. Vyčerpané možnosti protinádorové léčby neumožňují další léčbu. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je ostře inhibována (například nízká hladina hemoglobinu, krevních destiček, bílých krvinek). Naopak v biochemickém krevním testu se mohou „převrátit“, například ukazatele kreatininu, bilirubinu a / nebo transamináz atd..

Fáze, kdy paliativní pacient zažívá těžkou slabost, nevstane z postele a nepohybuje se samostatně, nejí, má zmatek - říká to termální. Všechny možné typy léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická pomoc (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkce důležitých orgánů a systémů těla, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Přesto pacienti s karcinomem stádia 4, kteří dostávají kompetentní paliativní péči, která je v současné době plně poskytována kvalifikovaným a speciálně vyškoleným personálem HOSPIS, mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci čekat na nové typy léčby, na které bude rakovina citlivá. Věda postupuje skokem a mezemi vpřed!

Nesmíme zapomenout na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají najít své „duchovní kotvy“ u pacientů s rakovinou.

Co poskytuje psychologickou pomoc onkologickému pacientovi?

 • Emoční stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • úzkost, obavy, potíže, se kterými se setkáváme v rodinných vztazích, jsou překonány;
 • posílení motivace k léčbě;
 • zvyšuje se kvalita života pacientů a jejich rodin;
 • získává efektivní komunikační dovednosti se zdravotnickým personálem, kolegy, přáteli a blízkými.

Je důležité si uvědomit, že fáze IV maligního procesu je dnes dobře zvládnutým procesem, který se s pomocí protirakovinné léčby úspěšně promění v chronický a pomalý proces. To zase umožňuje pacientům žít v nové a účinnější léčbě. Dvacetiletá zkušenost chemoterapeuta ve Výzkumném ústavu onkologie pojmenovaná po N.N. Petrova na otázku: „Kolik pacientů s rakovinou ve 4. fázi žije?“ vám umožní odpovědět: „Dlouhá“, ale podrobena včasnému a modernímu zpracování.

Publikace autora:
Tatyana Yuryevna Semiglazova
doktor nejvyšší kategorie
Doktor lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Výzkumného ústavu onkologického N.N. Petrova

Pokud neléčíte rakovinu prsu, kolik můžete přežít?

Rakovina prsu je běžná forma, která postihuje ženy všech věkových skupin. Představuje řadu maligních novotvarů. U žen je nemoc děsivá, protože úmrtnost je extrémně vysoká. V posledních deseti letech se však přežití rakoviny prsu zvýšilo. Důvodem je pokrok v medicíně: objevily se nové diagnostické markery, které pomáhají při identifikaci patologických stavů v raných stádiích, byly vytvořeny nové účinné přístupy k léčbě pacientů.

Jak je uvedeno výše, rakovina prsu je diagnostikována u žen různého věku: od 20 do 90 let. Medicína zaznamenala dvě nejvyšší incidence incidence: ve věku třiceti a po padesáti. Obě označená období úzce souvisí s hormonálním pozadím. Při výskytu nemoci lze vysledovat dědičný charakter: v přítomnosti žen s rakovinou v rodině potomků se desetkrát zvyšuje pravděpodobnost odhalení patologie. Onkologická prognóza však určuje nejen dědičnost. Faktory určující riziko vzniku nádoru:

 • Hormonální nerovnováha (vysoký obsah ženských pohlavních hormonů - estrogen).
 • Menstruační nepravidelnosti (nepravidelnost, časný nástup menarche, pozdní menopauza).
 • Endokrinní choroby štítné žlázy.
 • Zatížená porodnická a gynekologická historie (potrat, první pozdní narození, gynekologická onemocnění).
 • Odmítnutí kojení.

Ženy se nejprve diví, jak dlouho žijí s rakovinou prsu. Je nemožné odpovědět jednoznačně a dát přesnou odpověď. Délka života závisí na:

 • druh rakoviny a její agresivita;
 • lokalizace
 • přítomnost metastáz;
 • současné poškození lymfatických uzlin;
 • citlivost na estrogen a progesteron;
 • včasnost léčby.

Při určování prognózy je upřednostňováno stadium diagnostikovaného nádoru.

1. etapa. Drobné nádory s průměrem ne více než dva centimetry. Tkáň v okolí není ovlivněna. Prognóza je nejpříznivější, přežití po dobu 5 let dosahuje 95%.

2 fáze. Dělené do 2 podtypů:

 • 2a - primární fokus na hrudi je až dva centimetry, je ovlivněno až 5 axilárních lymfatických uzlin.
 • 2b - nádor roste na 5 centimetrů, nedochází k klíčení v regionálních uzlech. Míra přežití po 5 letech je 50-80%.

3 fáze. Velikost formace přesahuje 5 centimetrů. Do procesu jsou zapojeny axilární lymfatické uzliny. Metastázy se nacházejí v orgánech: v hrudníku, v plicích, v kostech hrudní kosti. Ve třetí fázi přežití nepřesahuje 50%.

4 fáze. Nádor roste na neurčitou velikost. Ve většině orgánů je detekováno více metastáz. Tento stupeň poškození těla je extrémně zanedbáván. Pětileté přežití je poskytováno pouze 10% nemocných žen.

Statistiky přežití uvedené výše se vztahují výhradně na pacienty po chirurgickém odstranění nádoru prsu. Žena, která dává přednost lidovým a jiným netradičním způsobům léčby, snižuje její vlastní šance na uzdravení! Pro srovnání, bez chirurgického zákroku je pětileté přežití pouze 15%.

Žena, ať už sama nebo s pomocí muže, se může cítit pro vzdělání nebo utahování v hrudi. Pozornost vyžaduje změnu bradavky: ulceraci, zatažení, vzhled krvavého výboje při stisknutí. Po nalezení řady těchto příznaků musíte navštívit lékaře rychleji. V pozdějších stádiích se rakovina projevuje zvýšenou únavou, zhoršujícím se stavem, dušností, kašlem, bolestmi kostí.

Rozhodujícím faktorem včasné detekce rakoviny je vyšetření, které musí každá dívka jakéhokoli věku podstoupit každoročně. Až čtyřicet let zahrnuje ultrazvukové vyšetření mléčných žláz. Po čtyřiceti se provede mamograf s frekvencí dvou let. Po padesáti letech by měl být screening prováděn pravidelně, jednou ročně. Pamatujte, že vyšetření by mělo být provedeno bez stížností. Rakovina je často detekována náhodou a čím dříve je detekována, tím větší je pravděpodobnost zotavení.

Tvar je určen schopností rakovinných buněk proniknout do okolních tkání a zdrojem vývoje. Stanovení přesného typu nádoru pomůže v budoucnu při určení nejúčinnější terapie. Rozdělení podle typů patologie rakoviny:

 • Potrubí.
 • Lobulární.
 • Hormonální závislost.
 • Luminální.
 • Zánětlivé.
 • Třikrát negativní.

Nejběžnější forma rakoviny prsu a nejvýhodnější pro pacienty. Je invazivní (pronikající do sousedních tkání) nebo neinvazivní (karcinom in situ). Ve stěně mléčného kanálu se tvoří nádor. Je častěji detekována během preventivních prohlídek. Prognóza závisí na stadiu identifikované patologie..

Nádor se nachází v horní vnitřní části prsu, roste ze struktury produkující mléko - mléčný segment. Rakovinové buňky jsou často citlivé na hormony, takže hormonální substituční terapie je účinná. V raných stádiích je obtížné diagnostikovat, ale úspěšně léčí. V pozdějších fázích postupuje agresivně, rychle dává metastázy jiným orgánům.

Nádor obsahuje receptory estrogenu a progesteronu, takže lékaři se zaměřují na jejich blokování. Specifikovaný typ rakoviny je tajný, nezjistí se žádné zjevné příznaky. Protože nemoc je detekována pouze ve stadiích 2-3. S relapsem po léčbě je výsledek fatální.

Název pochází z luminálních buněk, z nichž roste rakovinový nádor. Je rozdělena na 2 poddruhy: A a B. Typ A je považován za nejpříznivější, vyznačuje se citlivostí buněk na pohlavní hormony a nízkou aktivitou buněčného dělení. Typ B je těžší, špatně léčitelný. Nejčastěji je mezi všemi pacienty detekována u mladých dívek, ale obecně se považuje za vzácný typ.

Postupem to připomíná zánět mléčné žlázy - mastitidu. Hrudník je oteklý, bolestivý na pocit, zarudlá kůže. V důsledku této podobnosti je často stanovena nesprávná diagnóza, v důsledku čehož je čas na léčbu ztracen. Na rozdíl od mastitidy neexistuje horečka.

Takzvané nádory jsou necitlivé na estrogen a progesteron a navíc neexistuje žádná exprese genu HER2. Je to nejagresivnější a maligní typ rakoviny. Cílená terapie (dodání léčiva přímo do rakovinných buněk) je neúčinná, protože nádor postrádá všechny receptory. Necitlivý na většinu typů terapie. Přežití v tomto případě závisí na stadiu diagnostikované rakoviny..

Neléčte rakovinu! Léčení nemoci je komplexní, včetně chirurgických metod, radiační terapie, hormonální a chemoterapie. Na přípravě individuálního léčebného plánu se podílejí lékaři několika specialit..

Hlavní léčebnou metodou je chirurgie. Nádor je odstraněn, pak je vyšetřena část rakovinné tkáně, aby se určil typ rakoviny. Podle výsledků studie se již předepisuje další léková terapie. Následně je vyřešen problém rekonstrukční chirurgie. Chirurgická fáze zahrnuje následující typy operací:

 • Pouze odstranění nádoru.
 • Částečné odstranění prsu spolu se zdravou tkání kolem a částí svalů.
 • Kompletní odstranění prsou.
 • Radikální operace: odstraňuje hrudník, axilární lymfatické uzliny a svaly hrudníku.

Po operaci je předepsán průběh hormonální terapie, jehož úspěch bude záviset na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádorové buňky. Je předepsán kurz chemoterapie. Spočívá v užívání léků zaměřených na ničení patogenních buněk. Používá se jak při přípravě k chirurgické léčbě za účelem zmenšení velikosti formace, tak k likvidaci metastáz.

Radiační terapie - léčba ionizujícím zářením. Je předepsáno zpomalit růst rakovinných buněk. Je-li nádor nefunkční, je to metoda výběru.

Rakovina je agresivní onemocnění. Bohužel léčba nezaručuje 100% výsledek. Po neurčité době se příznaky mohou znovu vrátit. Je to kvůli recidivě onemocnění. Rakovina se může objevit na stejném místě nebo se mohou z metastáz objevit nové nádory. K relapsům často dochází po odstranění velkých nádorů. Nejnebezpečnější období je považováno za prvních pět let po operaci, navzdory úspěchu jeho implementace. Délka života po relapsu je 1–2 roky.

Onkologická úmrtnost bude i nadále zaujímat přední místo na světě, dokud medicína nenajde účinný způsob, jak léčit patologii rakoviny. Lidé by měli přispět proveditelným způsobem: každoročně podstoupit screening, aby včas odhalili patologii a podstoupili včasnou efektivní terapii, aby pomohli šířit správné informace o nemoci. To vám umožní žít dlouho, a to i s diagnózou rakoviny..

Při léčbě jakékoli nemoci hraje hlavní roli její vlastní nálada: navzdory závažnosti stavu musí být pozitivní. Hlavní věc na zapamatování: po rakovině je možné žít šťastně.

Kolik lidí žije s rakovinou prsu? Rakovina prsu je zhoubný novotvar epiteliálního původu, který postihuje muže i ženy. Ročně se vyskytne přibližně jeden a půl milionu případů rakoviny prsu. Asi 400 - 500 tisíc z těchto případů je fatálních. Podle statistik je v prvním roce přežití u rakoviny prsu s nekontrolovanou progresí procesu rakoviny více než 10-15%.

Na onkologické klinice nemocnice Yusupov lékaři dělají vše pro včasnou diagnostiku rakoviny a zahájení správné terapie. K tomu používají moderní lékařské vybavení a bohaté zkušenosti s různými onkologickými nálezy. Dosažení maximálního účinku v léčbě umožňuje specialistům na rakovinu zvýšit šance na přežití pacientů u rakoviny prsu stokrát.

Dosud se jako indikátor účinnosti léčby v nemocnici bere tzv. Pětileté přežití u rakoviny prsu, to znamená, že určitý počet pacientů, kteří přežili během tohoto časového období, ihned po ověření diagnózy, je považován. Pětileté přežití u karcinomu prsu v 1. a 2. stadiu bez léčby je 10-15%. Přibližně 50% žen, které byly vhodně léčeny, a to i ve stadiu 3 rakoviny prsu, mělo příznivou prognózu života. U intraduktuálního karcinomu prsu se zjevnými příznaky je prognóza života delší než 2–3 roky.

V průběhu terapie vždy vyvstávají určité příznivé nebo nepříznivé faktory, které ovlivňují prognózu a přežití rakoviny prsu. Z pozitivního lze rozlišit hormonální senzitivitu nádoru (novotvary mají receptory pro progesteron a estrogen). Přítomnost nádorového markeru Her2neu je považována za negativní faktor. Ukazuje míru agresivity nádoru..

Po obdržení výsledků dalších studií a ověření diagnózy onkolog stanoví fázi onemocnění. Rozlišují se 4 hlavní stádia nemoci v závislosti na velikosti nádoru a prevalenci patologického procesu (metastázy):

 • Fáze 1 - nádor ne větší než dva cm (rakovina in situ). K regionálním lymfatickým uzlinám neexistují žádné metastázy. Pětileté přežití u rakoviny prsu 1. stupně je od 75 do 80%;
 • Fáze 2 - nádor o průměru od dvou do pěti cm. V lymfatických uzlinách se nacházejí jednotlivé metastatické buňky. Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 2 je od 50 do 70%;
 • Fáze 3 - nádor je bělejší než pět cm v průměru, rakovinné buňky spolu s průtokem krve a lymfy vstupují do regionálních lymfatických uzlin. Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 3 je od 10 do 60%;
 • Fáze 4 - v této fázi se vyskytují procesy vzdálené metastázy do cílových orgánů (játra, ledviny, kosti, plíce). Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 4 je od 0 do 10%;

Pokud jde o rakovinu prsu, její prognóza se zhoršuje v přímém poměru k nárůstu stadia. Pokud mluvíme o desetiletém přežití, je to úplně jiný obrázek:

 • Fáze 1 - přežití od 65 do 80%;
 • Fáze 2 - přežití od 40 do 60%;
 • Fáze 3 - přežití od 0 do 35%;
 • Fáze 4 - přežití od 0 do 5%.

Důležitou roli pro celkovou prognózu, spolu se stádii, je také počet lymfatických uzlin postižených metastázami. Míra přežití za deset let v nepřítomnosti regionálních metastáz je asi 70%. Pokud je k dispozici, 30%.

Jistě, můžete ovlivnit tato děsivá čísla. Díky inovativnímu kombinovanému ošetření používanému ve stěnách nemocnice Yusupov nebude příznivý výsledek dlouho trvat. Specialisté onkologie používají nejoptimálnější kombinaci chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby. Pacient prochází všemi fázemi léčby společně s ošetřujícím lékařem, který poskytuje nejen vysoce kvalifikovanou pomoc, ale také psychologickou podporu. Ošetřovatelský personál je kdykoli připraven poskytnout pacientovi pomoc. Po ošetření jsou rehabilitační programy vyvíjeny pro každého pacienta individuálně. Dveře nemocnice Jusupov jsou otevřené po celý rok.

Kolik lidí žije s rakovinou prsu? Tuto otázku kladou stále více lidí po celé planetě, protože tato forma onkologie je jednou z nejčastějších. Trpí to nejen ženy, na rozdíl od všeobecného přesvědčení se zhoubné nádory prsu vyskytují také u mužů, několikrát méně než u spravedlivého sexu.

Důvody nárůstu počtu pacientů dosud nebyly zcela určeny: mezi předpoklady výskytu této formy rakoviny vědci nazývají genetickou predispozici, hormonální nerovnováhu v těle, nošení těsných podprsenek a dokonce i použití antiperspirantů. Nemluvě o špatných návycích, bydlení ve znečištěném prostředí, podvýživy, která obecně snižuje délku života.

Míra přežití u rakoviny prsu se může značně lišit a závisí na mnoha faktorech. Prognóza může být docela optimistická, pokud byla nemoc diagnostikována v rané fázi.

Lze rakovinu prsu vyléčit? Tuto otázku kladou i ti, kteří se s touto diagnózou nikdy nesetkali, protože pravděpodobnost dosažení počtu pacientů je příliš vysoká.

Moderní onkologové odpoví kladně na tuto otázku, ale pak si rezervují: nejlepší prognóza může být pouze při kontaktu s lékařem v rané fázi onemocnění.

Pokud metastázy dosud neměly čas se šířit a rakovina může být vyléčena pouze chirurgicky, je procento přežití a střední délka života poměrně vysoké. Zde jsou statistiky týkající se přežití v závislosti na stadiu této formy rakoviny:

 1. První fáze: nádor je malý (do 2 cm), neexistují žádné metastázy, rakovinné buňky neměly čas na infikování blízkých lymfatických uzlin. Míra přežití s ​​včasným zahájením léčby je v tomto případě 75–95%.
 2. Druhé stadium: velikost nádoru se zvětšuje na 5 cm, metastázy však stále chybí, další možnost je možná - samotný nádor není větší než 2 cm, metastázy však existují v nejbližších lymfatických uzlinách, v kostech a životně důležitých orgánech, které chybí. V takových případech přežije 50 až 85% pacientů.
 3. Třetí fáze: jedná se o poměrně pokročilý onkologický proces, prognóza lékařů může být nepříznivá. Velikost nádoru ve třetím stádiu je více než 5 cm, v lymfatických uzlinách, kostech a okolních orgánech je pozorováno mnoho metastáz. Průměrná délka života s pozdním zavoláním lékařské péče je malá. Procento přežití je také od 0 do 30%.
 4. Čtvrtá fáze: nádorový proces nekontrolovatelně postupuje, maligní novotvar dosahuje působivé velikosti, metastázy pronikají do blízkých a vzdálených vnitřních orgánů, kůže, kostí.

Je důležité si uvědomit, že při včasné léčbě (v prvním, druhém stádiu) je frekvence recidivy onemocnění významně snížena, což obecně také prodlužuje život pacientů.

Rovněž existuje přímá korelace délky a kvality života u rakoviny prsu s úrovní lékařské péče. V Rusku je tedy průměrná délka života po detekci rakoviny prsu metastázami, včetně kostí, od 2 do 4 let, zatímco v evropských zemích a Izraeli je to v průměru asi 12 let.

Pokud byla diagnostikována rakovina prsu u ženy, pak před odpovědí na otázku: je to léčitelné, lékaři provedou komplexní vyšetření nádoru. Nejprve se stanoví její velikost, přítomnost (nepřítomnost) metastáz v kostech, mízních uzlinách a dalších vnitřních orgánech. Je také stanovena povaha nádoru, prognóza a další průběh léčby do značné míry závisí na její povaze..

 1. Nádory prsu závislé na hormonech. Zhoubné novotvary tohoto druhu se vyskytují přibližně u 30% všech nemocných žen. Tuto formu rakoviny lze relativně snadno léčit, a prognóza pro detekci této formy rakoviny bude příznivější a očekávaná délka života bude delší. Právě tyto nádory se ve většině případů vyvíjejí na pozadí hormonální nerovnováhy: hladina estrogenu a prolaktinu významně převyšuje hladinu progesteronu, a proto vývoj nádorového procesu závisí na hladině těchto hormonů, na povrchu samotného nádoru jsou speciální receptory, které jsou citlivé na tyto biologicky aktivní látky. Pomocí speciálních léků je korigováno hormonální pozadí, nádor zpomaluje nebo zastavuje jeho růst. Po hormonální terapii následuje také standardní soubor procedur, které jsou předepsány pro onkologická onemocnění - radiační terapie, chemoterapie, která obecně poskytuje vysoké procento úplného zotavení, snižuje riziko metastáz, včetně kostí.
 2. Negativní rakovina prsu. Jedna z nejzávažnějších forem rakoviny. Léčení je obtížné, protože se nejedná o hormonálně závislou formu, lékaři dávají po detekci tohoto typu rakoviny malou šanci na přežití, je velmi agresivní, metastázy se rychle šíří, a to i v kostech..
 3. Rakovina luminu, typ A - nádor s hormonální senzitivitou. Její růst stimuluje vysokou hladinu estrogenu v krvi pacienta. Nejčastěji se vyskytuje u žen starší věkové skupiny (po 50 letech), ale ve většině případů se dobře hodí k léčbě, zřídka se opakuje, s včasným odhalením - příznivá prognóza.
 4. Rakovina luminu, typ B. Jedna z odrůd výše uvedeného nádoru je také závislá na estrogenu, ale je mnohem těžší léčit, často se opakuje a poté rychle metastázy do kostí a nejbližších vnitřních orgánů, lymfatických uzlin. Nejčastěji postihuje mladé ženy, prognóza je taková, že bez chirurgického zákroku je míra přežití nízká..

Otázka, zda je léčena rakovina prsu, se týká mnoha žen. Stojí za zmínku, že ačkoli se obecně každý rok počet žen s touto formou rakoviny zvyšuje, moderní lékaři se naučili tuto hroznou chorobu vypořádat. V arzenálu lékařů existují takové metody jako chemoterapie, záření, cílená terapie, hormonální terapie, minimálně invazivní chirurgie. Pokud vyhledáte lékařskou pomoc ihned po zjištění prvních příznaků, můžete se zcela vyhnout operaci odstranění prsu.

Mnoho je však v rukou samotných pacientů. Je známo, že nemoci, jako je diabetes mellitus, hypertenze a obezita, jsou nejčastějšími společníky rakoviny prsu. Jsou také považovány za provokující faktory v otázce opětovného výskytu rakovinného nádoru..

Zdravá strava a mírné cvičení pomůže výrazně zlepšit situaci - snížení hladiny cukru v krvi, krevní tlak, normalizace hmotnosti po léčbě rakoviny. Zde jsou nejčastější doporučení lékařů ohledně stravy pro rakovinu prsu:

 1. Vyhněte se potravinám, které obsahují sóju, protože sója je přirozeným zdrojem estrogenu, jehož nadbytek stimuluje rozvoj nádoru, šíření metastáz.
 2. Preferujte libové maso.
 3. Většina stravy by měla být zelenina.
 4. Vyvarujte se potravin s nadbytkem chemických barviv, příchutí, margarínu.
 5. Ve stravě by měly být mořské plody a ryby obsahující polynenasycené mastné kyseliny..

Kolik lidí žije s rakovinou prsu? Tato otázka zůstává v tuto chvíli otevřená, záleží na příliš mnoha faktorech. Možná odpověď nebude schopna poskytnout ani nejzkušenějšího lékaře. Pacient vyžaduje přísné dodržování všech lékařských doporučení a předpisů, teprve pak můžeme doufat v plné uzdravení.

Rakovina prsu (rakovina prsu) patří mezi ženy s výskytem rakoviny na prvním místě a také na prvním místě v úmrtnosti. Proto je nezbytná včasná diagnostika a následná léčba. Každá dívka, u které byla diagnostikována tato, má jednu otázku: „Jak dlouho žijí s rakovinou prsu?“ Na tuto otázku lze odpovědět, protože znají vlastnosti průběhu maligního procesu a jeho hlavní charakteristiky.

Rizikové faktory pro nádory prsu:

 • Životní styl. Při nesprávné výživě, roztrhaném rytmu života, obrana těla je oslabena, imunita je snížena a rozpoznávání změněných regenerovaných buněk je narušeno. Příjem alkoholu zvyšuje riziko vzniku onemocnění 1,6krát. Mírně zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění tím, že perorální antikoncepci (1,2 krát).
 • Nadváha. K produkci estrogenu dochází v tukových buňkách, což nepříznivě ovlivňuje žlázovou tkáň..
 • Reprodukční. Hormonální změny spojené s dysfunkcí vaječníků, nadledvin a štítné žlázy zvyšují riziko rozvoje onkologie. Stejná riziková skupina zahrnuje pacienty s menstruačními nepravidelnostmi, absencí porodu a kojení, počátek menopauzy po 60 letech (riziko se zvyšuje 1,5krát), zánětlivá onemocnění dělohy a vaječníků. Podle statistik zvyšuje absence při porodu riziko dvakrát.
 • Proliferativní změny v prsní tkáni (zvětšení, proliferace). Nezhoubná onemocnění, jako je mastopatie nebo fibroadenom, mohou vyvolat změnu buněk prsní tkáně.
 • Historie zranění hrudníku. Na místě poranění se může vytvořit jizva, která může způsobit degeneraci buněk..
 • Stáří. Ohroženy jsou ženy ve věku 40 až 60 let. Menopauzální změny v těle, hormonální změny mají přímý účinek na žlázovou tkáň.

Při léčbě nádorových nádorů hraje důležitou roli čas. Tento faktor může prodloužit životnost o mnoho let. Pro včasnou diagnózu je důležité věnovat velkou pozornost zdraví. Žena by měla provést autodiagnostiku, pomocí které je možné odhalit těsnost hrudníku v raných stádiích. Současně může být hmatná i benigní formace. Jak daleko lepší je identifikovat mastopatii, která se snadno léčí, než se bát a chybět maligní formace. Součástí programu lékařského vyšetření žen nad 40 let je povinná mamografie a ultrazvuk.

V klinické praxi se používá trojitý diagnostický test: klinické vyšetření, mamografie a biopsie vpichu s cytologií.

Při klinickém vyšetření je stanovena přítomnost hmatné formace, kožní příznaky (otok, zarudnutí, příznak "kůry citronu"), lokalizace a velikost primárního nádoru. Vyhodnocují se lymfatické uzliny, které jsou regionální: subclaviánský, supraclavikulární, axilární, sternální. V těchto uzlech buňky z místa nádoru metastázují..

Mamografie prováděná v několika projekcích pomáhá při diagnostice a lokalizaci léze v raných stádiích a při volbě vhodného léčebného režimu, například chemoterapie.

Existují další studie. Rentgen kostí kostry, CT a MRI orgánů hrudníku a břišní dutiny. Skenování PET. Tyto metody mohou detekovat metastázy a šíření procesu do sousedních orgánů..

Prognóza rakoviny prsu je v každém případě individuální. Je tvořen na základě mnoha faktorů. V zásadě záleží na stadiu vývoje novotvaru. Stádia onemocnění se rozlišují podle několika parametrů: velikost léze, porážka regionálních lymfatických uzlin a přítomnost metastáz.

Stádium 0 - intraductální karcinom, rakovina in situ.

Fáze 1 - malé ohnisko. Žádné metastázy do lymfatických uzlin.

Fáze 2 je rozdělena na A a B. Velikost formace je 2 až 5 cm. Fáze se liší ve stavu lymfatických uzlin. Rakovina prsu 2. stupně se nemusí projevit.

 • 3A - lokálně pokročilý maligní proces, je funkční. Velikost nádoru větší než 5 cm, hmatné a fixované lymfatické uzliny.
 • 3B je nefunkční, protože není možné úplně odstranit nádorové buňky. Nádor jakékoli velikosti, šíří se na kůži nebo hrudní stěnu.
 • 3C - v této fázi jsou detekovány 3 metastázy do výše uvedených lymfatických uzlin.

Rakovina fáze 4 - invaze nádoru do hrudní stěny a vzdálené metastázy.

Faktory, jako je věk, menstruační funkce, citlivost na nádorové hormony a stupeň malignity, také ovlivňují prognózu života. Čím mladší žena, tím horší je prognóza. Proto by dívky do 35 let měly věnovat více pozornosti svému zdraví. Pokud se onemocnění objeví během menopauzy, pak bude průběh příznivější. Nádor závislý na hormonech má příznivý průběh, snáze se léčí.

Nejlepší prognózou je také rakovina prsu, lokalizovaná ve vnějších oblastech žlázy. Snadněji se identifikují, a to i prostřednictvím autodiagnostiky. Jejich léčba je také účinnější, protože lokalizace přispívá k úplnému chirurgickému odstranění. Nepříznivá prognóza je pozorována u nádoru v centrální a vnitřní části hrudníku, jsou více ohroženi metastázami.

Míra přežití rakoviny prsu je nejvíce závislá na stadiu vývoje nemoci. U žen s prekancerózou je míra přežití 98%. Taková prognóza je považována za velmi příznivou. Při maligní tvorbě v prvním stádiu je míra přežití 96%, pokud je léčba zahájena včas. Přežití ve fázi 2 rakoviny prsu je asi 80% případů. Extrémně snížená hladina ve fázi 3 rakoviny prsu až o 50%. A čtvrtá fáze rakoviny se vyznačuje 90% úmrtností.

To, jak žijí s rakovinou prsu, závisí na formě nemoci. U infiltračních forem onkologie je prognóza špatná a u mladých žen je častěji detekována. Extrémně nepříznivé formy jsou zánětlivé (mastitidní nebo „lasturovité“). Bohužel s nimi můžete žít maximálně čtyři roky.

Kolik lidí žije s rakovinou prsu? Pokud je rakovina prsu 2 stupně, pak je v 60% případů délka života delší než 10 let. Při výpočtu prognózy pro příštích 10 let se vezme v úvahu přítomnost a počet metastáz v kostech a lymfatických uzlinách. Pokud u rakoviny prsu nejsou žádné metastázy, bude úmrtnost 15-20%. Se zvyšujícím se počtem a zapojením lymfatických uzlin do procesu se míra přežití sníží.

Pokud je detekována rakovina prsu stupně 3, může být v případě komplexní léčby délka života delší než 10 let. Pokud je boj zahájen v raných stádiích a zahrnuje chirurgickou léčbu, chemoterapii, radiační terapii, pak jsou dobré šance na stabilní remisi nemoci ve třetím stádiu.

Rakovina prsu stupně 4 má nejvyšší úmrtnost v důsledku závažnosti pacientů. Nádorové buňky se šíří po celém těle, jsou ovlivněny metastázy a další orgány. V této fázi může přežít ještě několik let pouze silná komplexní terapie, včetně chemoterapie, ozařování a chirurgického zákroku..

Pacientky, které byly léčeny pro rakovinu prsu a dosáhly stabilní remise, nelze považovat za zcela zdravé. Po rakovině bude muset být zdraví žen dvakrát pečlivě sledováno. I přes takový test existuje velké množství žen, které žijí šťastným životem.

Mnoho žen se zajímá o otázku: jak dlouho žijí s rakovinou prsu, když čelí podobnému onemocnění. Lékaři tvrdí, že míra přežití je poměrně vysoká (až 90%), ale s včasnou diagnostikou a účinnou léčbou v budoucnosti.

Statistiky jsou takové, že v podstatě má nemoc dědičný faktor a riziko výskytu rakoviny prsu u ženy, pokud se vyskytly podobné případy od blízkých příbuzných, se výrazně zvyšuje.

Mělo by být zřejmé, že po operaci odstranění nádoru život nekončí, dodržování všech lékařských předpisů během profylaxe a pravidelné vyšetření vám umožní kontrolovat vaši pohodu, a tím výrazně prodloužit život i při tak závažné rakovině..

Zhoubné procesy novotvarů v mléčných žlázách zaujímají vedoucí postavení mezi onkology a příčiny výskytu jsou dnes plně známy a lékaři nemohou zaručit příznivý výsledek. Rakovina prsu má mnoho forem s různou průtokovou rychlostí a pro lékaře je obtížné pacienty vyšetřit.

V počátečních stádiích je nádor obvykle chirurgicky odstraněn. Přežití a kvalita života v budoucnu přímo závisí na stupni vývoje rakoviny, účinnosti léčebného postupu k odstranění nádoru. Částice nádorových buněk, které zůstaly v prsou po operaci, samozřejmě mohou opět postupovat, což zhoršuje situaci.

Kromě toho je přežití mnohem nižší, pokud žena trpí chronickými chorobami a lékařský předpis není dodržován. Koneckonců, je to správný způsob života, sport, pozitivní přístup k léčbě, který hraje důležitou roli pro pacienty s cílem prodloužit délku života.

Maligní nádor o průměru nejvýše 2 cm naznačuje, že 95% pacientů s rakovinou žije až 5 let. 80% žen může doufat po dobu až 5 let, když je dosaženo novotvaru 5-6 cm, aniž by došlo k poškození lymfatických uzlin.

S lézí ne více než 5 lymfatických uzlin je pravděpodobnost překročení pětiletého milníku 30%. V přítomnosti vzdálených metastáz a nádorů větších než 5 cm v průměru je přežití téměř nulové.

Stále, včasná a adekvátní léčba dává zcela příznivý výsledek i ve stadiích 3-4 rakoviny, ale samozřejmě, ale desetiletý práh přežití podle statistik je nalezen pouze u 5% pacientů s rakovinou.

Lékaři radí, bez ohledu na stádium rakoviny, v žádném případě, aby se nestali depresemi a příliš neposlouchali statistiky o tom, jak moc s rakovinou prsu žijí, ale spíše se všemi možnými způsoby bojovali až do konce se zákeřnou nemocí. Přestože statistiky potvrzují zklamání, medicína je dnes silná a každý má samozřejmě šanci tuto nemoc překonat..

Ženy nemohou odmítnout podstoupit operaci, neodkládají léčbu. Ti, kteří dostávají kvalitní med včas. pomoc lékařů může v budoucnu očekávat příznivý výsledek a po rakovině je život!

Lékaři rozlišují 4 typy mutujících buněk (na obrázku výše): luminální (a), nominální (b), pozitivní (c) a negativní (d). Pokud je konkrétní typ nalezen po histologickém vyšetření, lékař vybere vhodnou terapeutickou taktiku a provede se předpověď pro budoucnost. Pozice molekulární formy nádoru prsu může být u ohrožených žen zhoršena:

 • věk 45-50 let;
 • porodit první dítě po 30 letech;
 • čelí časnému nástupu menstruace před dosažením věku 12 let nebo naopak, s nástupem menopauzy ve 40 letech;
 • nikdy kojit;
 • problémy s štítnou žlázou;
 • vedení nepravidelného sexuálního života;
 • nemoci v oblasti genitálií;
 • nekontrolované užívání některých antikoncepčních prostředků, hormonálních léků;
 • předchozí onemocnění prsu;
 • pasivní ženy, které upřednostňují sedavý životní styl.

Kromě toho se u žen může vyvinout rakovina prsu s časným traumatem, cukrovkou, hypertenzí a nadváhou. Jsem vystaven riziku kouření kuřáků, kteří požívají alkohol, mastná a smažená jídla, pracují ve škodlivých podmínkách nebo žijí v environmentálně znevýhodněné oblasti.

Výsledek onemocnění ovlivňuje lokalizace novotvaru v tkáních prsu. Pokud je nádor umístěn ve vnějším kvadrantu mléčných žláz, umožní to lékařům identifikovat onemocnění v časném stádiu a provést invazivní terapii, aby se odstranil novotvar.

S lokalizací nádoru ve středních centrálních oblastech mléčných žláz je prognóza již nepříznivá. Nádor se rychle vyvíjí a dává metastázy. Ale vše bude přímo záviset na typu rakoviny, na způsobu léčby zvoleném lékařem, reakci těla na objevené metastázy v lymfatických uzlinách.

Zkušenost ukazuje, že pokud je zjištěna rakovina prsu, kolik z nich žije po operaci v nepřítomnosti dalších průvodních patologií? Přežití do 5 let je pravděpodobné u 70% žen. Rakovina prsu není příjemným onemocněním, ale je rychle diagnostikována, a proto vám umožňuje udržovat léčebný proces pod kontrolou i zdravotní stav pacienta..

Někdy je po operaci karcinom, kdy se v žlázách hromadí velké množství tekutiny a lymfy, což může vést ke ztenčení operovaných žláz. Negativním důsledkům však lze zabránit, pokud budou po operaci zohledněny všechny rady a pokyny onkologa.

Kromě toho akumulace tekutin v žlázách může vést ke zranění nebo dokonce menším úderům na žlázách na pozadí, což opět vyvolá vývoj rakovinných buněk. Ženy by se měly všemi možnými způsoby vyhýbat hrubému vystavení bolavým prsům, nosit těsné oblečení, podprsenky.

Možná po operaci je nutná konzultace s psychologem, absolvování zvláštních podpůrných skupin pro pacienty s rakovinou, kteří podstoupili operaci během rakoviny prsu. Hlavní věcí je udržet ženy v klidu, obnovit jejich zdraví a nevzdávat se. S pomocí blízkých lze přežití výrazně zvýšit.

Pokud je nemoc detekována ve stádiu 1-2 po operaci, hlavně laserovou metodou bez přítomnosti dalších chronických patologií v těle po dobu 5 let, je přežití pozorováno u 70% žen.

Dnes se mnozí snaží uchýlit k nekonvenčním metodám léčby, zanedbávají radikální a odmítají adekvátní léčbu. V takových případech lékaři nedávají předpovědi na dlouhou životnost. Pětiletý mezník po rakovině prsu je diagnostikován pouze v 15% případů.

Životní období bude přímo záviset na stadiu detekce nádoru, včasném odstranění chirurgického zákroku. Nespoléhejte se na náhody, různé tinktury a obklady doporučené recepty babičky.

V současné době je rakovina prsu detekována ve vyspělých zemích, zejména v Rusku, s velkým množstvím jaderných rostlin, chemických rostlin, množstvím produktů s barvivy, umělými látkami zvyšujícími chuť, náhražkami, příchutěmi a herbicidy.

Nejlepší je, když jsou ženy predisponovány k rozvoji rakoviny prsu, není to jen životní styl, který má správné chování, konzultace s lékaři z jakéhokoli důvodu, zejména pokud jsou v hrudi nepříjemné uzliny.

Nezanedbávejte také stravu, speciální cvičení k udržení kvality života. Pokud je rakovina prsu detekována ve stadiích 1–2, neodkládejte léčbu. Existuje mnoho případů, kdy onkologickým pacientům, kteří byli léčeni včas, se podařilo otěhotnět a porodit úplně zdravé děti v rané fázi..

Na začátku onemocnění se nádor vyvíjí pouze, ale stále nepřináší výrazné poškození ženského těla, proto je prognóza karcinomu prsu v 98% případů příznivá.

Při předpovídání průběhu onemocnění, jako je druhé stadium rakoviny prsu, hraje významnou roli typ substrátu rakovinného nádoru. Pětiletá míra přežití u rakoviny prsu u žen trpících stádiem 2A je 81%, což je způsobeno malou velikostí primárního zaměření a nepřítomností nádorových buněk v blízkých lymfatických uzlinách.

K odstranění nádoru je nutná chirurgie. Ve většině případů je mastektomie předepsána odborníky (v 82% případů), je však někdy možné provést chirurgický zákrok na zachování orgánů s možností částečného uchování mléčné žlázy.

Pokud je detekována rakovina prsu ve 3. fázi a je dodržována předepsaná léčba, může délka života pacienta dosáhnout 10 let. Obvykle u 75% pacientů dosahuje pětileté délky života, u 15% dochází k úmrtí za méně než tři roky.

10leté období přežití je:

 • ve fázi 3A - 67%;
 • ve fázi 3B - 41%;
 • ve fázi 3C - 49%.

Hlavním úkolem onkologů je minimalizovat riziko vzniku relapsu onemocnění. Předpokládá se, že pokud rakovina prsu 3. fáze neobnoví do 5 let, pak byla léčba úspěšná a žena se může vrátit ke svému normálnímu životnímu stylu..

Vzhledem k intenzivnímu šíření metastáz lymfatickými uzlinami spočívá léčba rakoviny prsu v integrovaném přístupu (chemoterapie a hormonální léčiva, chirurgický zákrok, radiační terapie).

V této fázi onemocnění jsou postiženy kosti, plíce a mozek, takže cílem léčby rakoviny prsu ve stadiu 4 je snížit intenzitu syndromu bolesti a dalších příznaků nemoci.

Statistické údaje o patologii rakoviny prsu jsou bohužel zklamáním - 80% pacientů zemře během jednoho roku života. V ostatních případech je délka života 4-5 let. Desetileté přežití je 0 až 5%.

Ukazatel nádorové malignity také ovlivňuje délku života rakoviny.

Existují různé typy nádorových nádorů, které se liší molekulární strukturou mutujících buněk..

Jaký typ nádoru histologická analýza odhaluje?.

V souladu s jeho výsledky je stanovena rychlost růstu a šíření patologie, metoda terapeutického účinku a prognózy.

Jsou klasifikovány 4 hlavní typy maligních buněk:

 • Luminální typ A. Tvoří hormonálně závislý rakovinový nádor, který způsobuje zvýšenou syntézu estrogenu v těle. Vyskytuje se nejčastěji u žen starších 50 let, ale dobře reaguje na léčbu a málokdy dává relapsy. Při včasné detekci je prognóza příznivá.
 • Luminální typ B. Jsou typem rakoviny citlivé na hormony. Vyznačují se aktivní metastázou a komplexností v terapii. Ovlivňuje většinu žen středního věku. Šance na dlouhodobé přežití se zvyšují po chirurgickém odstranění patologických tkání.
 • Pozitivní HER2. Tyto buňky jsou špatně ovlivněny hormonálními a chemoterapeutickými léčivy. Mnohem lepší výsledky po aplikaci cílených účinků na nádor. Při použití v kombinaci s jinými metodami je možné počítat s příznivou prognózou.
 • Třikrát negativní. Takováto odrůda je nebezpečná při návratu patologie po 1-2 letech, i když chirurgické odstranění nádoru bylo v časném období. Prognóza není ve srovnání s jinými typy rakoviny příliš dobrá, ale pokud je možné „překročit“ pětiletý milník bez relapsu, stane se příznivější, jako v podobném stádiu jiných forem..

Rentgenově negativní rakovina prsu

Existují rizikové faktory, které snižují šance na příznivý výsledek:

 • věk od 45 do 50 let;
 • narození prvního dítěte po 30 letech;
 • časný nástup regulace (do 12 let) a časná menopauza (ve věku 40 let);
 • odmítnutí kojení;
 • patologie štítné žlázy;
 • nepravidelný sexuální život;
 • problémy s reprodukčními orgány;
 • nekontrolovaný příjem hormonálních léčiv včetně anamnézy antikoncepční patologie mléčných žláz;
 • fyzická nečinnost.

Maligní nádor o průměru nejvýše 2 cm naznačuje, že 95% pacientů s rakovinou žije až 5 let. 80% žen může doufat po dobu až 5 let, když je dosaženo novotvaru 5-6 cm, aniž by došlo k poškození lymfatických uzlin.

S lézí ne více než 5 lymfatických uzlin je pravděpodobnost překročení pětiletého milníku 30%. V přítomnosti vzdálených metastáz a nádorů větších než 5 cm v průměru je přežití téměř nulové.

Stále, včasná a adekvátní léčba dává zcela příznivý výsledek i ve stadiích 3-4 rakoviny, ale samozřejmě, ale desetiletý práh přežití podle statistik je nalezen pouze u 5% pacientů s rakovinou.

Lékaři radí, bez ohledu na stádium rakoviny, v žádném případě, aby nedošlo k depresi a aby příliš neposlouchali statistiky o tom, jak moc s rakovinou prsu žijí, ale spíše se všemi způsoby bojovali až do konce se zákeřnou nemocí.

Ženy nemohou odmítnout podstoupit operaci, neodkládají léčbu. Ti, kteří dostávají kvalitní med včas. pomoc lékařů může v budoucnu očekávat příznivý výsledek a po rakovině je život!

Lékaři rozlišují 4 typy mutujících buněk (na obrázku výše): luminální (a), nominální (b), pozitivní (c) a negativní (d). Pokud je druh detekován po histologickém vyšetření, lékař vybere vhodnou léčebnou taktiku a provede se předpověď do budoucna..

 • vyroste;
 • porodit první dítě po 30 letech;
 • čelí časnému nástupu menstruace před dosažením věku 12 let nebo naopak, s nástupem menopauzy ve 40 letech;
 • nikdy kojit;
 • problémy s štítnou žlázou;
 • vedení nepravidelného sexuálního života;
 • nemoci v oblasti genitálií;
 • nekontrolované užívání některých antikoncepčních prostředků, hormonálních léků;
 • předchozí onemocnění prsu;
 • pasivní ženy, které upřednostňují sedavý životní styl.

Kromě toho se u žen může vyvinout rakovina prsu s časným traumatem, cukrovkou, hypertenzí a nadváhou. Jsem vystaven riziku kouření kuřáků, kteří požívají alkohol, mastná a smažená jídla, pracují ve škodlivých podmínkách nebo žijí v environmentálně znevýhodněné oblasti.

Výsledek onemocnění ovlivňuje lokalizace novotvaru v tkáních prsu. Pokud je nádor umístěn ve vnějším kvadrantu mléčných žláz, umožní to lékařům identifikovat onemocnění v časném stádiu a provést invazivní terapii, aby se odstranil novotvar.

S lokalizací nádoru ve středních centrálních oblastech mléčných žláz je prognóza již nepříznivá. Nádor se rychle vyvíjí a dává metastázy. Ale vše bude přímo záviset na typu rakoviny, na způsobu léčby zvoleném lékařem, reakci těla na objevené metastázy v lymfatických uzlinách.

Zkušenost ukazuje, že pokud je zjištěna rakovina prsu, kolik z nich žije po operaci v nepřítomnosti dalších průvodních patologií? Přežití do 5 let je pravděpodobné u 70% žen. Rakovina prsu není příjemným onemocněním, ale je rychle diagnostikována, a proto vám umožňuje udržovat léčebný proces pod kontrolou i zdravotní stav pacienta..

Někdy je po operaci karcinom, kdy se v žlázách hromadí velké množství tekutiny a lymfy, což může vést ke ztenčení operovaných žláz. Negativním důsledkům však lze zabránit, pokud budou po operaci zohledněny všechny rady a pokyny onkologa.

Kromě toho akumulace tekutin v žlázách může vést ke zranění nebo dokonce menším úderům na žlázách na pozadí, což opět vyvolá vývoj rakovinných buněk. Ženy by se měly všemi možnými způsoby vyhýbat hrubému vystavení bolavým prsům, nosit těsné oblečení, podprsenky.

Možná po operaci je nutná konzultace s psychologem, absolvování zvláštních podpůrných skupin pro pacienty s rakovinou, kteří podstoupili operaci během rakoviny prsu. Hlavní věcí je udržet ženy v klidu, obnovit jejich zdraví a nevzdávat se. S pomocí blízkých lze přežití výrazně zvýšit.

Na začátku onemocnění se nádor vyvíjí pouze, ale stále nepřináší výrazné poškození ženského těla, proto je prognóza karcinomu prsu v 98% případů příznivá.

Při předpovídání průběhu onemocnění, jako je druhé stadium rakoviny prsu, hraje významnou roli typ substrátu rakovinného nádoru. Pětiletá míra přežití u rakoviny prsu u žen trpících stádiem 2A je 81%, což je způsobeno malou velikostí primárního zaměření a nepřítomností nádorových buněk v blízkých lymfatických uzlinách.

Hlavním úkolem onkologů je minimalizovat riziko vzniku relapsu onemocnění. Předpokládá se, že pokud rakovina prsu 3. fáze neobnoví do 5 let, pak byla léčba úspěšná a žena se může vrátit ke svému normálnímu životnímu stylu..

Statistické údaje o patologii rakoviny prsu jsou bohužel zklamáním - 80% pacientů zemře během jednoho roku života. V ostatních případech je délka života 4-5 let. Desetileté přežití je 0 až 5%.

Existují 4 stadia onemocnění, v závislosti na velikosti nádoru a prevalenci maligního procesu. Prognóza přežití se zhoršuje v přímém poměru ke stádiu, ve kterém byl nádorový proces detekován:

 • Fáze 1 - nádor o velikosti nejvýše 2 cm, maligní buňky se nerozšířily do axilárních a periferních lymfatických uzlin. Pětiletá míra přežití u rakoviny prsu v této fázi je od 70 do 95%;
 • Fáze 2 - novotvary od 2 do 5 cm, ale nedochází k šíření do lymfatických uzlin nebo do novotvarů o velikosti nepřesahující 2 cm, ale maligní buňky byly nalezeny ve 4-5 lymfatických uzlinách. Prognóza v této fázi je rovněž příznivá, pětileté přežití je od 50 do 80%;
 • Fáze 3 - neoplasma o velikosti nad 5 cm, maligní buňky ovlivňují lymfatické uzliny, někdy klíčí v hrudním kódu. Pětileté přežití je 10 až 50%;
 • Fáze 4 - novotvar libovolné velikosti. Vyskytují se vzdálené metastázy různých orgánů a tkání (plíce, kůže, kosti, játra atd.). Pětileté přežití je 0 až 10%.

Pokud mluvíme o desetiletém přežití, obraz je poněkud odlišný:

 • ve fázi 1 - od 60 do 80%;
 • ve 2 fázích - od 40 do 60 %%
 • ve 3 fázích - od 0 do 30%;
 • ve 4 fázích - od 0 do 5%.

Pro celkovou prognózu, spolu se stádiem, nemá počet lymfatických uzlin postižených metastatickým procesem malý význam. Při absenci regionálních metastáz je míra přežití za deset let přibližně 75%, s jejich přítomností - 25%.

Existuje nějaký způsob, jak ovlivnit tato čísla? Samozřejmě! Včasná kombinovaná léčba nepochybně povede k příznivému výsledku. Nejoptimálnější kombinace chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby.

Onkologové rakoviny prsu byli rozděleni do 5 fází, z nichž první je nula a poslední je čtvrtá. Stanovení stadia nemoci je ovlivněno faktory, jako je velikost novotvaru, jeho invazivita, poškození lymfatických uzlin a přítomnost metastáz v jiných orgánech.

Fáze 1 - invazivní rakovina prsu, velikost nádoru do 2 cm. Nádor roste do sousedních tkání, lymfatické uzliny nejsou ovlivněny..

Fáze 2 - novotvary přesahují 2 cm, lymfatické uzliny jsou zvětšeny v axilární oblasti v nepřítomnosti vzdálených metastáz.

Druhá fáze je rozdělena do 2 skupin:

 • novotvar nepřesahuje 2 cm, jsou postiženy axilární lymfatické uzliny nebo nádor je větší než 5 cm a axilární lymfatické uzliny nejsou ovlivněny;
 • novotvary do 2 až 5 cm, jsou postiženy axilární lymfatické uzliny, nebo novotvary přesahují 5 cm a lymfatické uzliny nejsou ovlivněny.

Fáze 3 - lokálně běžný typ rakoviny prsu. Jejím hlavním příznakem jsou svalové axilární lymfatické uzliny, které spolu vytvářejí konglomeráty.

Ve třetí etapě se rozlišují tyto kategorie:

 • stadium 3A: nádor jakékoli velikosti a lymfatických uzlin svařovaných dohromady v axilární oblasti;
 • stadium 3B: nádor jakékoli velikosti, který roste do kůže, lymfatické uzliny se svařily dohromady v axilární oblasti;
 • stadium 3C: nádor jakékoli velikosti, zatímco nádorový proces se šíří do subklaviánních lymfatických uzlin (nebo se nádor šíří do oblasti hrudníku).

Fáze 4 - metastatický karcinom prsu, ve kterém lze metastázy detekovat v jakékoli části těla a orgánů, ale kosterní kosti jsou nejčastěji postiženy. Toto onemocnění se velmi často šíří do plic a jater, méně často na kůži, nadledvinky a mozek.

Specialisté rozlišují pět fází rakoviny prsu. V závislosti na stadiu vývoje se vytvářejí taktiky léčby rakoviny prsu a předepisují se vhodné léčebné metody.

 • 0 lžíce. - neinvazivní rakovina. Nádor neovlivňuje sousední tkáně a chybí závažné příznaky.
 • 1 polévková lžíce. - Invazivní nádor prsu o velikosti nepřesahující 2 cm. Je charakterizován absencí proliferace do okolních tkání a metastáz v regionálních lymfatických uzlinách..
 • 2 lžíce. - maligní rakovina asi 5 cm. V axilární oblasti dochází k porážce lymfatických uzlin.
 • 3 lžíce. - zhoubný nádor větší než 5 cm. V blízkosti lymfatických uzlin existuje aktivní metastáza.
 • 4 lžíce. - Terminální forma malignity charakterizovaná šířením metastáz nejen do blízkých lymfatických uzlin, ale také do dalších orgánů. Primární nádor se šíří do měkkých tkání a kostí na hrudi.

Při diagnostice onemocnění v prvním stádiu je pětileté přežití rakoviny v rozmezí 100% až 99% v závislosti na velikosti nádoru.

Fáze 2A: nádor do velikosti 2 cm s pozorováním rakovinných buněk v nejbližších lymfatických uzlinách (TO, N1, M0). Možné rozšíření do jedné lymfatické uzliny nebo rakovina napadla sousední tkáň o 0,1 cm (T1, N1, M0).

Pětileté přežití ve fázi 2A se stává 81%.

Fáze 2B: nádor je větší než 2 cm, ale menší než 5 a je zapojen do blízkých lymfatických uzlin (T2, N1, M0). Rakovina prsu v tomto stádiu může dosáhnout i více než 5 cm, ale nerozšíří se na hrudník a žádné lymfatické uzliny (T3, N0, M0).

Přežití pacientů ve stadiu 2B se stane 74% během 5 let od první diagnózy..

Fáze 3A: rakovinné buňky mohou být lokalizovány v lymfatických uzlinách nebo axilární oblasti bez detekce v mléčné žláze (T0, N2, M0).

Nádor může mít průměr 2 cm nebo méně se slabou invazí do prsní tkáně, jakož i lymfatických uzlin axilární oblasti nebo hrudníku (T1, N2, M0).

Vzdělávání se určuje od 2 do 5 cm a s detekcí v lymfatických uzlinách nebo uzlech podpaží (T2, N2, M0). Rakovina prsu může být také větší než 5 cm, ale neovlivňuje kůži prsu nebo buňky svalů prsu.

Fáze 3B: dochází k rakovinnému růstu jakékoli velikosti, který ovlivňuje kůži hrudníku nebo prsu, ale bez postižení svalů orgánu (T4, N0, M0).

Toto stádium nemoci znamená, že rakovina prsu se rozšířila do lymfatických uzlin po ruce nebo do vzdálených oblastí, jako jsou plíce, játra, mozek nebo kosti..

U všech žen ve stadiu 4 bude přibližně 20% naživu 5 let po diagnóze. Asi 50% pacientů zůstává naživu i po 18 měsících.

Kromě málo utěšujících statistik je třeba mít na paměti, že v posledních letech se terapeutické metody výrazně zlepšily. Proto se rakovina prsu - střední délka života neustále zvyšuje.

Existuje 5 stadií rakoviny prsu. Klasifikace je založena na velikosti novotvaru.

V nulové a první fázi se stanoví tvorba s průměrem až 20 mm a nepřítomnost postižených buněk v lymfatických uzlinách. Taková prognóza přežití rakoviny prsu poskytne tři ze 4 pacientů.

Ve druhé fázi mohou existovat dva možné způsoby rozvoje rakoviny prsu:

 • nádor neroste, ale léze ovlivní 5 nejbližší lymfatických uzlin;
 • nádor poroste na 50 mm bez průniku do lymfatických uzlin. V této fázi vývoje může přežít pouze každý druhý pacient.

Ve třetím stádiu nemoci nádor přesahuje velikost 50 mm, jsou postiženy nejbližší lymfatické uzliny, metastázy pronikají do kostí a hrudníku. V této fázi přežije pouze 10–15% z celkového počtu pacientů.

Čtvrtá fáze rakoviny prsu je charakterizována masivním poškozením celého organismu a nelze ji předvídat.

Po obdržení výsledků dalších studií a ověření diagnózy onkolog stanoví fázi onemocnění. Rozlišují se 4 hlavní stádia nemoci v závislosti na velikosti nádoru a prevalenci patologického procesu (metastázy):

 • Fáze 1 - nádor ne větší než dva cm (rakovina in situ). K regionálním lymfatickým uzlinám neexistují žádné metastázy. Pětileté přežití u rakoviny prsu 1. stupně je od 75 do 80%;
 • Fáze 2 - nádor o průměru od dvou do pěti cm. V lymfatických uzlinách se nacházejí jednotlivé metastatické buňky. Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 2 je od 50 do 70%;
 • Fáze 3 - nádor je bělejší než pět cm v průměru, rakovinné buňky spolu s průtokem krve a lymfy vstupují do regionálních lymfatických uzlin. Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 3 je od 10 do 60%;
 • Fáze 4 - v této fázi se vyskytují procesy vzdálené metastázy do cílových orgánů (játra, ledviny, kosti, plíce). Pětileté přežití u karcinomu prsu ve stadiu 4 je od 0 do 10%;

Pokud jde o rakovinu prsu, její prognóza se zhoršuje v přímém poměru k nárůstu stadia. Pokud mluvíme o desetiletém přežití, je to úplně jiný obrázek:

 • Fáze 1 - přežití od 65 do 80%;
 • Fáze 2 - přežití od 40 do 60%;
 • Fáze 3 - přežití od 0 do 35%;
 • Fáze 4 - přežití od 0 do 5%.

Důležitou roli pro celkovou prognózu, spolu se stádii, je také počet lymfatických uzlin postižených metastázami. Míra přežití za deset let v nepřítomnosti regionálních metastáz je asi 70%. Pokud je k dispozici, 30%.

Jistě, můžete ovlivnit tato děsivá čísla. Díky inovativnímu kombinovanému ošetření používanému ve stěnách nemocnice Yusupov nebude příznivý výsledek dlouho trvat. Specialisté onkologie používají nejoptimálnější kombinaci chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby.

Pacient prochází všemi fázemi léčby společně s ošetřujícím lékařem, který poskytuje nejen vysoce kvalifikovanou pomoc, ale také psychologickou podporu. Ošetřovatelský personál je kdykoli připraven poskytnout pacientovi pomoc.

Rakovina prsu slyší téměř všechny ženy. Je to děsivá, velmi často fatální diagnóza, která může ovlivnit každého..

Podle lékařů je každá 8-12 žen v ohrožení, nejčastěji od 40 let a více. Podle statistik je mnohem méně mužů - ne více než 5% z celkového počtu.

Pověst rakoviny je tak špatná, že se často nazývá fatální, a pacienti s takovou diagnózou vyžadují pomoc psychologa. Pokud je diagnostikována rakovina prsu, kolik lidí žije po operaci? Tato otázka se obává všech pacientů a jejich příbuzných..

Pro psychologický komfort lze provést plastickou operaci prsu, zejména u pacientů mladších 40 let (starší dámy tolerují špatný vzhled). Bohužel v posledních desetiletích se rakovina prsu stala „mladší“ a případy porodu jsou již časté.

Lékaři upozorňují na to, že výskyt rakoviny prsu je vyšší ve vyspělých zemích, které se vyznačují nejen hojností vysoce toxických podniků (jaderné elektrárny, chemické závody atd.), Ale také popularitou potravin s karcinogeny (rychlé občerstvení, výrobky obsahující umělé barvy, látky zlepšující chuť, zahušťovadla, příchutě, zelenina s herbicidy).

Chcete-li snížit pravděpodobnost recidivy, měli byste dodržovat všechna doporučení lékaře nejen ohledně léků, ale také životního stylu. Speciální cvičení, strava a pozitivní přístup pomohou udržet kvalitu života.

někteří blízcí lidé nejsou zbaveni ejimum, nemohou se vyrovnat s tím, co se stalo někdy více než s pozůstalým, který naopak v tomto období potřebuje podporu a péči. Bohužel někdy takové předsudky vedou k rozpadu rodiny.

Deprese může být také způsobena nucenou změnou životního stylu, ke které dochází v důsledku oslabení pacienta a neschopnosti plnit předchozí povinnosti v domácnosti. Toto znepokojení silně ovlivňuje psychiku ženy a vyžaduje, aby dokonce revidovala své životní hodnoty a postoj ke světu kolem ní, jakož i slova a činy své rodiny a přátel..

Při překonávání všech těchto obtíží je velmi důležitá role ošetřujících lékařů, kolegů, soudruhů a domácích pracovníků, protože po mastektomii se vytváří nový způsob sociálního života, je třeba jej pozitivně formovat.

Po chvíli odstranění prsů na úrovni fyziologie a anatomie způsobuje poruchy, poruchy, které vedou ke snížení pracovní kapacity. Ženy přemýšlejí: jak pokračovat v aktivním životě a práci.?

Po rakovině prsu, abyste zabránili recidivě, zvýšili sílu, zdraví a náladu a obnovili radost ze života, musíte se postarat o následující:

 • smysluplné rozdělení času, tak cenné pro pacienta s rakovinou: nemůžete ztrácet minutu pokusem obnovit tělo pomocí „zázračných“ podezřelých prostředků, měli byste okamžitě zahájit speciálně navrženou „radikální“ léčbu programu, jakož i komplexní protinádorový systém ONCONET;
 • restrukturalizace dne;
 • dietní úprava;
 • stabilizace hmotnosti;
 • fitness cvičení;
 • zvýšení odolnosti vůči stresu;
 • přidělení času na koníček;
 • pravidelné lékařské prohlídky.

Pro ty, kteří podstupují léčbu rakoviny prsu, je důležité, aby život pokračoval, a po nějaké době po operaci bude možné vrátit se k obvyklým záležitostem a obavám.

Není vždy možné najít předchozí kvalitu života v plném rozsahu, ale je možné a nutné se přizpůsobit nové situaci.

Nejprve bude třeba věnovat velkou pozornost obnově pohody a vitality..

To pomůže správnému režimu dne, vyvážené stravě a souboru fyzických cvičení k obnovení motorických funkcí ruky ze strany, kde byla operace. Je důležité včas navštívit lékaře, abyste sledovali celkové zdraví a hojení ran..

Estetické problémy spojené s nedostatkem prsu lze řešit různými způsoby. Některé ženy volí instalaci implantátu, jiné se omezují na nošení speciálního prádla. V žádném případě byste neměli být příliš naštvaní a znepokojeni, protože učinit tuto kosmetickou vadu neviditelnou pro ostatní není obtížné..

Brzy bude možné žít jako dříve, i když s několika omezeními:

 • Nezvedejte ani nepřenášejte závaží. „Nakládání“ ruky z ovládané strany. Je důležité si uvědomit, že během prvního roku by vak neměl být těžší než 1 kg, pak se hmotnost může postupně zvyšovat na 2-3 kg, ale ne více.
 • Fyzická aktivita by měla být malá. Je zakázáno pracovat, dokud nejste velmi unavení.
 • „Problémová“ ruka musí být chráněna před údery, poraněními a jinými traumatickými účinky.
 • Není dovoleno navštěvovat parní sauny a sauny, po dlouhou dobu být v zóně vysokých teplot a na otevřeném slunci. Nežádoucí jsou také dlouhé „posuny“ na varné desce.
 • Voda ve sprše a vanu by neměla být příliš horká.
 • Nedoporučuje se nosit stahovací prádlo a oblečení s pevnými pásky a manžetami;
 • Je zakázáno kouřit cigarety a pít alkohol.

Podpora rodiny a přátel, pomoc přátel a kolegů pomůže v krátké době obnovit a získat důvěru.

Zobrazit pouze pro ženy.

Hlavním preventivním opatřením pro rakovinu prsu je nezávislé vyšetření žlázou mléčné žlázy a pravidelné návštěvy terapeutky, gynekologa a savce.

Kromě toho by žena měla jednou ročně provádět ultrazvuk a mamografii mléčných žláz. A v případě rodinné anamnézy a přítomnosti rakoviny u příbuzných by mělo být vašemu zdraví věnováno mnohem více pozornosti.

Žena by měla provádět včasnou komplexní prevenci stávajících nekomunikovatelných nemocí. Zdravé stravování, fyzická aktivita, eliminace zneužívání alkoholu, odvykání kouření, boj s nadváhou a obezitou - to vše vede ke snížení rakoviny prsu.

Pro zabránění výskytu nádoru se doporučuje dodržovat následující doporučení:

 • pravidelně podstupovat mamografii a ultrazvuk;
 • provést sebekontrolu 7. den menstruačního cyklu;
 • dodržujte stravu založenou na používání zeleniny, ovoce, ryb;
 • normalizovat váhu;
 • porodit první dítě nejpozději do 30 let a dodržovat dobu kojení nejméně 6 měsíců.

Rakovina prsu bez včasného ošetření se rychle rozrůstá, klíčí do svalů, kůže nebo hrudníku

Rakovina prsu je maligní formace, ke které dochází v důsledku degenerace normálních buněk. Každý rok se zvyšuje počet případů tohoto onemocnění.

Mutovaná buňka se množí velmi rychle, což vede k růstu rakovinného nádoru. Bez včasného ošetření se rychle rozrůstá a roste ve svaly, kůži nebo hrudník.

Rakovinové buňky se šíří lymfatickými uzlinami a šíří se v těle krevním proudem, což vede k růstu nových nádorů - metastáz. Poškození orgánů a rozpad nádorů jsou fatální.

Výskyt druhého vrcholu je pozorován u žen po 60 letech. Vyznačují se zvýšeným obsahem estrogenu v krvi, který je dán patologiemi nadledvin a velkou tělesnou hmotností. Ženy žijící v megacities jsou nejvíce vystaveny rakovině prsu.

V některých případech ženy dávají přednost alternativním léčebným možnostem, které se obávají radikálních metod. Odmítnutí přiměřené léčby ovlivňuje skutečnost, že ne více než 15% pacientů překonalo pětileté období.

Míra přežití po rakovině prsu a pravděpodobnost přenosu nemoci jsou přímo spojeny s přijetím odpovídající lékařské péče, stádiem detekce nádoru, takže byste se neměli spoléhat na různé infuze a obklady..

Nejvýhodnější vyhlídky na léčbu rakoviny jsou první dvě stádia choroby. Je obtížné mluvit o zotavení, pokud je nemoc zanedbána a musí se léčit pozdní stádium nemoci.

V raných stádiích onemocnění se provádí radikální mastektomie nebo sektorová resekce regionálních lymfatických uzlin.

Po operaci se obvykle neprovádějí žádné další terapeutické kroky. Pokud jsou postiženy lymfatické uzliny v axilární oblasti, provede se adjuvantní chemoterapie.

Léčba 3. fáze zahrnuje integrovaný přístup - kombinace chemoterapeutických, chirurgických a radioterapeutických metod léčby. Na základě stadia nemoci určuje léčebnou taktiku onkolog, chirurg, radioterapeut a plastický chirurg.

Velmi velkou psychologickou roli při léčbě rakoviny prsu hraje plastický chirurg, který může provádět rekonstrukci prsu. Obnovuje tvar a objem hrudníku pomocí plastu pomocí vlastních tkání pacienta odebraných z jiných částí těla. A také používá plast pomocí umělých implantátů.

Chemoterapie obvykle doplňuje lokální léčbu (ozařování nebo chirurgický zákrok), což zlepšuje prognózu léčby a přispívá k přežití ženy s pacientem s rakovinou. Nejen v centru pozornosti nemoci je ničení rakovinných buněk, ale také v celém těle.

Protože je poměrně obtížné detekovat nádorové buňky konvenčními metodami v raných stádiích, lze je chemoterapií zcela zničit. A čím méně rakovinových buněk v těle, tím účinnější a snazší je bojovat proti nemoci.

Chemoterapie probíhá před a po operaci. Před operací je možné pomocí její pomoci zmenšit novotvar, který vytváří pozitivní podmínky pro jeho úplné odstranění, zachování mléčné žlázy (lumpektomie).

Radiační terapie nebo radioterapie se provádí ke snížení recidivy onemocnění po odstranění nádoru v hrudníku a lymfatických uzlinách, k symptomatické a paliativní léčbě vzdálených metastáz.

 • uzlové omezené;
 • uzlový infiltrát;
 • difúzní edematózní;
 • difúzní infiltrát.

Nodulární forma je běžná a nachází se v raných stádiích, zejména v horní vnější části žlázy. Poskytuje příznivý výsledek pro včasnou detekci.

Difúzní infiltrační forma je agresivní typ nemoci, která rychle zachycuje vzdálené orgány těla. Aktivuje se dlouho po počáteční nemoci. Velmi nepříznivý konec dává rakovině prsu v rozptýlené edematózní formě. Současně je zaznamenána nízká míra vyléčení v raných stádiích - asi tři roky.

U pozdních forem nemoci je toto období velmi málo..

Současné lékařské pokroky v boji proti rakovině prsu nabízejí naději na delší život. Stále více lékařů tvrdí, že desetiletá délka života u karcinomu prsu dosahuje 60%, když je detekována v raných fázích..

Člověk žijící každou minutu s pozitivním přístupem je méně náchylný k takovému onemocnění.

Moje babička měla rakovinu prsu, ale měla benigní nádor, takže metastázy se nerozšířily po celém těle a ona ji prostě odstranila a to je vše. Ale i když existuje zhoubný nádor, pak úspěch léčby závisí na tom, kdy byl detekován a na jakém výsledku je osoba konfigurována.

Právě teď, tchyně také čelila rakovině, v blízké budoucnosti bude podstoupena transplantace kostní dřeně, ačkoli podstoupila dvě léčby nákladným zařízením, nedal pozitivní výsledek. Ale protože je pozitivní, myslím, že bude pozitivní výsledek)

Vše záleží na typu rakoviny a včasné léčbě. Ale i když objevili 3. fázi, nezoufejte. Moje teta to měla. Pracovala v chemické výrobě, potom je její dítě velmi nemocné, a to jsou nervy, možná to vyvolalo nemoc.

Její ňadra byla odstraněna a bylo provedeno několik chodů chemie. Její emoční stav byl samozřejmě otřesen. Co zde mohu říci, všichni, kteří se dozvěděli takové zprávy, budou v depresi, zřídka se může někdo spojit a žít jako předtím.

Moje matka byla diagnostikována s rakovinou prsu před dvěma lety. Ale neztrácí srdce a já ji také podporuji. Nyní se podrobuje hormonální léčbě. Naštěstí byla rakovina detekována v rané fázi. Lékaři říkali, že existuje každá šance vyřešit vše bez chirurgického zákroku.

Stále existuje mnoho záleží na těle a náladě ženy. Moje matka téměř před 10 lety, prsa třetí fáze byla odstraněna. Doposud nedošlo k žádným relapsům. Přestože lékaři dělali nejhorší prognózu. Samozřejmě teď celý svůj život sedím na pilulkách, ale děkuji Bohu, že je naživu.

Toto onemocnění se, myslím, vyskytuje na pozadí mastopatie. A to vyplývá z častých stresových podmínek a nošení podprsenek nekvalitní kvality. Stojí za to přemýšlet.

Rakovina prsu je agresivní maligní nádor, náchylný k rychlému šíření v těle častěji hematogenními a lymfogenními cestami. Je to politováníhodné, ale ne pro dlouhé ženy, které nechodí k lékařům nebo samoléčivě.

Ještě horší je, když dávají peníze tradičním léčitelům nebo různým šarlatánům, kteří spiknou chorobu nebo „léčí“ bylinkami. Pouze včasná diagnostika, moderní neoadjuvantní a adjuvantní terapie umožňují zachování orgánů a vysokou úroveň sociální rehabilitace pacientů..

Problém je v tom, že obvykle je rakovina detekována ve většině případů v pozdních stádiích a v době konečné diagnózy ve 30-40% případů je detekována zanedbaná forma onemocnění. Je to způsobeno různými klinickými, radiologickými a patomorfologickými formami maligních nádorů prsu.

Onkologové pracují v nemocnici Yusupov, kteří pomocí moderních výzkumných metod diagnostikují preklinické formy nemoci. Provádíme také ultrazvukovou diagnostiku, rentgenovou mamografii (duktografii), biopsii a následně histologické a cytologické studie.

Lékaři v nemocnici Yusupov provedou v případě potřeby rentgenovou počítačovou tomografii, zobrazování magnetickou rezonancí na zařízeních s vysokým polem (1,5 Tesla), stereotaktickou biopsii a stanoví hladinu savčích specifických nádorových markerů. To vše zlepšuje výsledky léčby rakoviny prsu v raných stádiích..

Lékaři nemocnice Jusupov provádějí předoperační přípravu a používají moderní metody neoadjuvantní terapie podle moderních léčebných protokolů. To nám umožnilo zlepšit pětileté přežití pacientů s rakovinou v průměru o 10,2%.

Stupeň vyléčení a délka života po léčbě závisí na stadiu onemocnění. Počáteční stadia onkopatologie jsou léčitelná a pravděpodobnost recidivy je v tomto případě poměrně nízká. V pozdějších stádiích je léčba rakoviny prsu docela problematická..

Jak je rakovina prsu léčena včas? Podle statistických studií je desetiletá prognóza přežití u pacientů s karcinomem prsu ve stadiu I 98% a čtvrtá –10%. Míra desetiletého přežití u pacientů s karcinomem prsu ve stadiu II a III je 66%, respektive 40%..

Kromě fáze nádorového procesu ovlivňují prognózu života následující faktory:

 • lokalizace nádoru;
 • velikost novotvaru;
 • stupeň rakoviny;
 • věk pacienta;
 • závažnost stavu pacienta
 • povaha ošetření.

Nejvýhodnější jsou útvary ve vnějším kvadrantu mléčné žlázy. Mohou být zcela vyléčeni, protože tyto ložiska a regionální metastázy jsou lékaři snadno diagnostikováni v raných stádiích..

S umístěním nádoru ve střední a centrální části mléčné žlázy je prognóza méně příznivá. Atypické buňky z těchto novotvarů rychle metastázují, především do parasternálních lymfatických uzlin (ve 30% případů).

Důležitým prognostickým kritériem je velikost primárního nádoru. Pokud mluvíme o pětiletém přežití v závislosti na průměru novotvaru, pak v případě nádoru do velikosti 2 cm bez metastáz žije 93% pacientů 5 a více let.

Prognóza novotvarů infiltračního typu je horší než u všech ostatních forem nádorů. Zánětlivé formy rakoviny prsu je obtížné léčit. Jaká bude prognóza po operaci, závisí na tom, jak radikálně bylo možné nádor odstranit.

Pokud má pacient metastázy, je průměrná délka života při adekvátní terapii 2-3,5 let. 25-35% pacientů s podobným klinickým obrazem nemoci žije více než 5 let a 10% - více než 10 let.

Invazivní rakovina prsu je zhoubný nádor, který pučí všechny vrstvy tkáně prsu. Maligní buňky s tokem lymfy a krve se rychle rozšířily po celém těle..

Může rameno s rakovinou prsu bolet? Ano, protože se v první řadě zvyšují axilární lymfatické uzliny, vyvíjí se lymfhostáza horní končetiny, jsou stlačeny nervy brachiálního plexu, což způsobuje bolest v rameni.

Název službyNáklady
Konzultace s chemoterapeutemCena: 5 150 rublů
Intratekální chemoterapieCena: 15 450 rublů
MRI mozkuCena od 8 900 rublů
ChemoterapieCena od 50 000 rublů
Komplexní program péče o rakovinu a HOSPISCena od 9 690 rublů za den
Diagnostický program gastrointestinální onkologieCena od 30 900 rublů
Plicní onkologická diagnostikaCena od 10 250 rublů
Diagnostický program močové onkologieCena od 15 500 rublů
Onkologický diagnostický program „Zdraví žen“Cena od 15 100 rublů
Onkologický diagnostický program „Zdraví mužů“Cena od 10 150 rublů

Každá žena by měla samostatně vyšetřit své mléčné žlázy, vyšetřit je a sondovat je. To je jediný způsob, jak si bude moci všimnout kondenzace, která se objeví v čase - jediné a hlavní znamení rakoviny.

Co byste měli věnovat pozornost během samovyšetření:

 • změna tvaru prsou;
 • tvar bradavky;
 • změna struktury hrudníku na dotek;
 • vzhled malých důlků na kůži při zvednutí paží;
 • vzhled krve z bradavky;
 • zvětšení axilární lymfatické uzliny.

Nejpřesnější diagnostickou metodou pro rakovinu prsu je mamografie - rentgen. Po 40 letech se tato studie provádí pravidelně jednou ročně, i když se žena neobtěžuje.

U této nemoci je důležitý typ novotvaru. Správné stanovení typu rakoviny prsu a správná léčba výrazně zvýší šance na přežití. Existují takové rakoviny prsu:

 • duktální;
 • lobulární;
 • Zánětlivý typ rakoviny prsu;
 • třikrát negativní;
 • hormonálně závislý;
 • luminální.

Tyto typy rakoviny mají různé stupně agresivity a léčebného potenciálu..

Infiltrativní duktální tumor je nejčastěji diagnostikován lékaři. Představuje 2/3 všech zjištěných případů. Je to nejméně agresivní forma novotvaru. I při výrazném růstu v potrubí neovlivňuje sousední tkáně a lymfatické uzliny. Riziko přerůstání v agresivní formě je 30%.

K relapsům může dojít 10 let po první operaci. Důležitou součástí léčby infiltračního novotvarů kanálků je snížení rizika jeho recidivy v budoucnosti.

Kolik lidí žije s rakovinou prsu s tímto typem nádoru? 90% se zotaví v rané fázi, a to je 5 celých let života, ve druhé etapě - 60. V nejzávažnějších případech bude 25% pacientů žít v podmínkách přetrvávající léčby.

Lobulární rakovina prsu je malá hustá hmota v horní části. Je obtížné diagnostikovat jeho rané formy a špatně zahojené v pozdějších stádiích. Nádor je hormonálně závislý, zachází v raných stádiích detekce, má agresivní povahu, vytváří hluboké metastázy v okolních tkáních ve třetím a čtvrtém stádiu.

Zánětlivý a infiltrační karcinom prsu je zřídka diagnostikován, hlavní rizikovou skupinou jsou ženy 50 let a starší. Je obtížné diagnostikovat tuto formu, protože změněné buňky nahrazují normální tkáně, aniž by došlo k proliferaci..

Při včasném operativním odstranění v raných stádiích přežívá každá sekunda do pětiletého pooperačního období - podle statistik to je 45%.

Hormonálně závislý typ může být detekován hlavně ve druhém a třetím stádiu onemocnění; hormonální terapie dává prognózu rakoviny prsu až 25% po dobu pěti let. Pokud jsou zjištěny relapsy, je výsledek smrtelný..

Luminální rakovina prsu má podtypy A a B. Typ A je závislý na hormonech, je relativně snadné léčit, když je nemoc detekována v raných stádiích. Taková míra přežití rakoviny prsu je více než 90%. B-poddruh nemoci je obtížné léčit a často se opakuje..

Kolik lidí žije s rakovinou prsu? I při včasném odhalení nemoci a úplném průběhu léčby přežije na pětiletý práh pouze 40% pacientů..

V prvních stádiích výskytu (nula a první stádium) umožňuje třikrát negativní rakovina vyléčit 75% pacientů. Ale již ve druhé a třetí etapě se ukazatel sníží na 40%; s pokročilou formou nemoci bude moci žít dalších 5 let pouze jeden pacient z deseti. Nebezpečí je jeho agresivní forma.

Je Důležité Vědět O Průjmu

Adenomy s mírnou dysplázií jsou zastoupeny hlavně žlázovitými (tubulárními) strukturami umístěnými mezi sypkými tkáněmi se střední lymfoidní infiltrací stromů. Na povrchu adenomu lze detekovat malé papilární struktury.

Máma se rychle učí rozpoznat, co přesně způsobuje plač dítěte: ať už je to hlad, mokrá plenka nebo nepříjemné pocity v jejím bříšku. Pokud je však v prvních dvou případech problém snadno vyřešen, pak je bohužel mnohem obtížnější určit kořenovou příčinu nepohodlí v břiše.