Umístění orgánů u lidí (foto). Lidské vnitřní orgány: uspořádání

Znalost struktury a umístění vnitřních orgánů je nesmírně důležitá. Pokud tuto otázku ani neštudujete důkladně, pomůže vám alespoň povrchní pochopení toho, kde a jak se tento nebo ten orgán nachází, rychle navigovat, když se objeví bolest, a zároveň správně reagovat. Mezi vnitřními orgány jsou jak orgány hrudní, tak pánevní dutiny a orgány břišní dutiny člověka. Jejich umístění, diagramy a obecné informace jsou uvedeny v tomto článku..

Orgány

Lidské tělo je složitý mechanismus skládající se z velkého počtu buněk, které tvoří tkáně. Z jejich jednotlivých skupin se získávají orgány, které se obvykle nazývají interní, protože umístění orgánů v osobě je uvnitř.

Mnoho z nich je známo téměř každému. A ve většině případů, až někde onemocní, lidé zpravidla nemyslí na to, co je v nich. Přesto, i když uspořádání lidských orgánů je známo pouze povrchně, když dojde k onemocnění, tato znalost výrazně zjednoduší vysvětlení pro lékaře. Rovněž budou jasnější doporučení posledně jmenovaných..

Organický systém a aparát

Pojmem systém se rozumí specifická skupina orgánů, která má příbuznost mezi anatomickými a embryologickými plány a vykonává také jednu funkci..

Na druhé straně přístroj, jehož orgány jsou úzce propojeny, nemá v systému žádnou příbuznost.

Splanchnologie

Studium a uspořádání orgánů u lidí zvažuje anatomie ve speciální sekci zvané splanchnologie, doktrína vnitřků. Jde o struktury, které jsou v tělních dutinách.

Nejprve se jedná o orgány břišní dutiny zapojené do trávení, jejichž umístění je následující.

Následuje genitourinární, močový a reprodukční systém. Sekce také zkoumá endokrinní žlázy umístěné vedle těchto systémů..

Mozek také patří do vnitřních orgánů. V lebečním kanálu je hlava a v páteřním kanálu - hřbetní. V rámci této části však tyto struktury nejsou studovány..

Všechny orgány se objevují ve formě systémů, které fungují v plné interakci s celým organismem. Existují dýchací, močové, trávicí, endokrinní, reprodukční, nervové a další systémy.

Umístění orgánů u lidí

Jsou v několika specifických dutinách..

Takže v hrudníku, který se nachází uvnitř hrudníku a horní bránice, jsou další tři. Jedná se o pánev se srdcem a dvěma pleurálními oboustrannými plícemi.

V břišní dutině jsou ledviny, žaludek, většina střev, játra, slinivka a další orgány. Je to tělo umístěné pod bránicí. Zahrnuje břišní a pánevní dutiny.

Břišní dutina je rozdělena na retroperitoneální prostor a peritoneální dutinu. Pánev obsahuje vylučovací a reprodukční systémy.

Abychom ještě podrobněji porozuměli poloze lidských orgánů, níže uvedená fotografie doplňuje výše uvedené. Na jedné straně jsou znázorněny dutiny a na druhé straně hlavní orgány, které jsou v nich.

Struktura a uspořádání lidských orgánů

Jsou rozděleny do dvou kategorií: duté nebo trubkovité (například střeva nebo žaludek) a parenchymální nebo husté (například slinivka břišní nebo játra)..

První v jejich trubkách má několik vrstev, které se také nazývají skořápky. Sliznice je zevnitř obložena a hraje hlavně ochrannou funkci. Většina orgánů má záhyby s výrůstky a odsazeními. Existují však také zcela hladké sliznice.

Další je submukóza, která se skládá z pojivové tkáně a je mobilní.

Kromě nich existuje svalová membrána s kruhovou a podélnou vrstvou oddělenou pojivovou tkání.

Na lidském těle jsou hladké a pruhované svaly. Hladký - převládají v dýchací trubici, genitourinárních orgánech. V zažívací trubici jsou pruhované svaly umístěny v horní a dolní části.

V některých skupinách orgánů je další skořápka, kde prochází cévy a nervy..

Všechny složky trávicího systému a plic mají serózní membránu, která je tvořena pojivovou tkání. Je hladký, díky čemuž se proti sobě lehce klouže dovnitř.

Parenchymální orgány na rozdíl od předchozích nemají dutinu. Obsahují funkční (parenchyma) a pojivovou (stroma) tkáň. Buňky provádějící hlavní úkoly tvoří parenchym a měkký koster orgánu je tvořen stromou.

Mužské a ženské orgány

S výjimkou genitálií je umístění lidských orgánů - mužů i žen - stejné. Například v ženském těle jsou vagina, děloha a vaječníky. U muže - prostaty, semenných váčků atd.

Kromě toho jsou mužské orgány obvykle větší než samice a váží více. I když, samozřejmě, dochází a naopak, když ženy mají velké formy a muži jsou malí.

Rozměry a funkce

Jak má umístění lidských orgánů své vlastní charakteristiky a velikost. Z malých, například, jsou nadledvinky vylučovány a z velkých - střeva.

Jak je známo z anatomie a ukazuje umístění fotografií lidských orgánů výše, celková hmotnost vnitřnosti může být asi dvacet procent celkové tělesné hmotnosti.

V přítomnosti různých nemocí se velikost i hmotnost mohou snižovat i zvyšovat..

Funkce orgánů jsou různé, ale spolu úzce souvisejí. Lze je srovnávat s hudebníky hrajícími na své nástroje pod dohledem dirigenta - mozku. V orchestru nejsou žádní zbyteční hudebníci. V lidském těle však také neexistuje jediná nadbytečná struktura a systém.

Například v důsledku dýchání, trávicího a vylučovacího systému dochází k výměně mezi vnějším prostředím a tělem. Genitálie poskytují reprodukci.

Všechny tyto systémy jsou životně důležité..

Systémy a přístroje

Zvažte obecné rysy jednotlivých systémů.

Kostra je muskuloskeletální systém, který zahrnuje všechny kosti, šlachy, klouby a somatické svaly. Na tom závisí proporce těla, stejně jako pohyb a pohyb..

Umístění lidských orgánů kardiovaskulárního systému zajišťuje na jedné straně pohyb krve žilami a tepnami, nasycení buněk kyslíkem a živinami na jedné straně a odstraňování oxidu uhličitého jinými odpadními látkami z těla na straně druhé. Hlavním orgánem je zde srdce, které neustále pumpuje krev skrz cévy.

Lymfatický systém sestává z cév, kapilár, kanálů, kmenů a uzlů. Pod mírným tlakem se lymfa pohybuje trubicemi a zajišťuje odebírání odpadu.

Všechny lidské vnitřní orgány, jejichž uspořádání je uvedeno níže, jsou regulovány nervovým systémem, který se skládá z centrálních a periferních oddělení. Hlavní zahrnuje míchu a mozek. Periferie se skládá z nervů, plexů, kořenů, ganglií a nervových zakončení.

Funkce systému jsou vegetativní (odpovědné za přenos impulsů) a somatické (spojení mozku s kůží a NDC).

Smyslový systém hraje hlavní roli při fixaci reakce na vnější podněty a změny. Zahrnuje nos, jazyk, uši, oči a kůži. Jeho výskyt je výsledkem nervového systému.

Endokrinní systém spolu s nervovým systémem reguluje vnitřní reakce a pocity prostředí. Emoce, mentální aktivita, vývoj, růst, puberta závisí na její práci..

Hlavními orgány v něm jsou štítná žláza a pankreas, varlata nebo vaječníky, nadledvinky, šišinka, hypofýza a brzlík.

Reprodukční systém je zodpovědný za reprodukci.

Močový systém je zcela umístěn v pánevní dutině. Stejně jako ta předchozí se liší podle pohlaví. Potřeba systému spočívá v odstranění toxických a cizích látek, v přebytku různých látek močí. Močový systém se skládá z ledvin, močové trubice, močovodů a močového měchýře.

Trávicí systém je vnitřní orgán osoby umístěné v břišní dutině. Jejich rozložení je následující:

Jeho funkce, logicky vycházející z názvu, je extrahovat a dodávat živiny do buněk. Umístění břišních orgánů člověka dává obecnou představu o procesu trávení. Spočívá v mechanickém a chemickém zpracování potravin, absorpci, štěpení a vylučování odpadu z těla..

Dýchací systém se skládá z horní části (nosohltanu) a dolní části (hrtanu, průdušek a průdušnice).

Imunitní systém chrání tělo před nádory a patogeny. Skládá se z brzlíku, lymfoidní tkáně, sleziny a lymfatických uzlin.

Kůže chrání tělo před změnami teploty, vysycháním, poškozením a pronikáním patogenů a toxinů do něj. Skládá se z kůže, nehtů, vlasů, mazových a potních žláz..

Vnitřní orgány jsou základem života

Můžeme říci, že jsou základem života. Je těžké žít bez dolních nebo horních končetin, ale stále můžete. Ale bez srdce nebo jater nemůže člověk vůbec žít.

Existují tedy životně důležité orgány a existují orgány, bez nichž je život obtížný, nicméně možný.

Současně mají některé z prvních složek spárovanou strukturu a bez jedné z nich jde celá funkce o zbytek (například ledviny)..

Některé struktury se mohou regenerovat (to se týká jater).

Příroda obdařila lidským tělem složitý systém, kterému musí být pozorný a pečovat o to, co mu je dáno v přiděleném čase.

Mnoho lidí zanedbává nejzákladnější věci, které mohou udržovat tělo v pořádku. Z tohoto důvodu se stane nepoužitelný v předstihu. Objeví se nemoci a člověk zemře, když ještě neudělal všechny věci, které by měl mít.

Jak jsou vnitřní orgány člověka, foto?

V lidské dutině hrudníku je hlavní vnitřní orgán - srdce. Je umístěn nad bránicí, která odděluje hrudní dutinu od břišní dutiny a je mírně posunuta na levou stranu. Po stranách jsou plíce, průdušky a průdušnice. Na samém vrcholu hrtanu je štítná žláza, za hrudní kosti je brzlík, brzlík.

V břišní dutině játra vpravo a pod ní žlučník, v levé části žaludku slinivka a slezina. Pod střeva, za stranami páteře ledviny s nadledvinami. Uretery jdou z ledvin do močového měchýře, který je již v pánevní dutině.

U mužů, prostaty v pánvi, u žen, dělohy s přívěsky dělohy - vaječníky a vagina.

Vnitřními orgány člověka jsou orgány, které jsou v hrudní dutině a v břiše.

Na krku vpředu, pokrytý štítnou chrupavkou (Adamovo jablko) leží štítná žláza. Svalová bránice leží přes dutinu, nad ní jsou průdušky vedoucí k plicím a srdci. Za hrudní kost nad srdcem leží brzlík (brzlík). Jícen prochází hrudní dutinou shora dolů z hrtanu do žaludku.

V břišní dutině je žaludek se slinivkou břišní, játra se žlučníkem, slezina a střeva.

Na zadní stěně, na obou stranách páteře, za pobřiškem jsou ledviny s nadledvinami, uretáři jdou z nich.

V malé pánvi je močový měchýř, pod prostatou u mužů. U žen se děloha a dva vaječníky k ní připojené nacházejí v pánvi.

Struktura lidského těla, jak jsou umístěny vnitřní orgány v lidském těle, je vidět na fotografii níže.

V závislosti na pohlaví osoby (muže nebo ženy) bude struktura reprodukčního systému v těle odlišná, což lze vidět na následující fotografii.

Více o struktuře člověka (nejen vnějšího, ale i vnitřního) se můžete dozvědět studiem anatomické vědy, která to podrobně studuje.

Každý ví, že srdce je nalevo (z větší části) a plíce jsou za hrudníkem, ledviny jsou po stranách v bederní oblasti atd. A proč přesně jsou vnitřní orgány člověka?

Nejdůležitější orgány jsou umístěny za lidskou hrudí, což poskytuje ochranu před všemi druhy poškození. Zvažte umístění některých orgánů.

Mozek je důležitým orgánem nervového systému odpovědným za duševní procesy člověka, nervovou aktivitu. Mozek je umístěn v lebce a skládá se z levé a pravé hemisféry, mozečku, ponků, podlouhlého mostu, který přechází do hřbetní.

Srdce je „motorem“ lidského života, který se nachází většinou vlevo v horní části hrudníku.

Plíce - umístěné úplně za hrudníkem, díky plicím je naše tělo nasyceno kyslíkem a zbavuje se oxidu uhličitého.

Žaludek - nachází se vlevo v horní části břicha.

Játra - umístěná pod bránicí v horní břišní dutině s hlavní částí na pravé straně.

Studujeme strukturu člověka: umístění vnitřních orgánů

Tělo je složitý biomechanismus, který nepřetržitě funguje po celý život člověka. I když je mysl v klidu, dýchání, srdeční rytmus, střevní motilita a vedení nervových impulsů se nezastaví.

Vnitřní orgány, které tvoří lidskou strukturu, fungují sloučením podle funkční hodnoty do vzájemně propojených systémů.

Co jsou vnitřní orgány?

Abychom mohli reprezentovat strukturu lidského těla, je nutné pochopit anatomii, strukturu tkání a buněk, vědět, jak jsou umístěny orgány a jaké funkce vykonávají..

Buněčné a tkáňové struktury jsou strukturální jednotky, které tvoří složitější biologické struktury nazývané orgány.

Lidské orgány mají následující kritéria:

 • vytvořené z různých buněk a tkání,
 • liší se v izolaci,
 • mít stabilní polohu v těle,
 • vyvíjí se v procesu ontogeneze.

Orgány rostou společně s ostatními tkáněmi těla, ale jejich zvětšení má jinou rychlost.

To je zajímavé! Jak vypadá struktura a schéma lidské kůže?

Rozdíl v rychlosti růstu je patrný v příkladu vývoje adolescentů, kdy kostní struktury a tělesná hmotnost jsou výrazně před vývojem srdce a krevních cév, a proto jsou mladí lidé a dívky často diagnostikováni vegetovaskulární dystonií.

Po uplynutí určité doby se však míra vývoje vyrovná a pohoda dítěte se vrátí do normálu..

Vnitřní orgánové systémy

Strukturální jednotky lidského těla jsou sloučeny do následujících systémů:

 1. Trávicí - zajišťuje mechanické a enzymatické zpracování potravin, podporuje vstřebávání potřebných látek do krve absorpcí a eliminuje přebytek a nestrávené částice.
 2. Oběh - zodpovědný za transport živin, odstranění toxinů a výměnu plynů.
 3. Respirační - dodává tělu kyslík pro energii a vylučování produktů respiračního metabolismu (oxid uhličitý).
 4. Nervózní - odpovídá za regulaci většiny procesů, citlivosti a motorické aktivity.
 5. Sexuální nebo reprodukční - poskytuje proces vnitřního oplodnění a těhotenství (u žen).
 6. Vylučování - zajišťuje odstranění přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů.
 7. Endokrinní - poskytuje hormonální regulaci životních procesů.

Lidská anatomie je barevně znázorněna ve specializovaných atlasech na obrázcích. Anatomické atlasy poskytují lepší pohled a pochopení struktury člověka.

To je zajímavé! Základy anatomie: lidská kostra se jménem všech kostí

Zažívací ústrojí

Trávení je aktivní proces nezbytný pro obnovu nezbytných látek v těle a energii. K udržení vitality a pohody by měly být do lidské výživy zahrnuty tuky, bílkoviny a sacharidy.

Stojí za to si pamatovat! Lidé odmítají živočišné bílkoviny, omezují zásobování esenciálními aminokyselinami, jejichž syntéza se v lidském těle nevyskytuje a která nepochází z rostlinných bílkovin.

TitulUmístění, odděleníFunkční význam
ZubyÚstní dutinaPříjem potravy, primární mletí a sekrece slinných žláz - sliny
Jazyk
Slinné žlázy
HltanKrk (oblast krku, část dýchací trubice)Překážka vstupu potravy do dýchacích cest kvůli zablokování epiglottis, transportu potravin
JícenJícenPřeprava kusu jídla do žaludku v důsledku mechanické funkce motoru
ŽaludekŽaludek (pod žebra na levé straně a pod xiphoidním procesem)Je to zásobník na potraviny, plní funkce chemického zpracování a absorpce
Tenké střevoTenké střevo (břišní dutina)Enzymatické zpracování potravin
DvojtečkaTlusté střevo (břišní dutina, pánevní dutina)Absorpce tekutin a tvorba stolice

Kromě trávicího traktu jsou do procesu zpracování potravin zapojeny pomocné útvary odpovědné za sekreci enzymů:

 • malé a velké slinné žlázy (vylučování slin),
 • játra (žluč),
 • pankreas (trávicí enzymy),
 • žlučník.

Rozložení vnitřních orgánů člověka (trávení):

Celková délka trávicího traktu člověka je do 10 m.

Anatomie kardiovaskulárního systému

Srdce a krevní cévy jsou odpovědné nejen za krevní oběh, ale také za dodávání živin do všech buněk a tkání, sběr metabolických produktů a výměnu plynů.

Hlavním důvodem potřeby kyslíku pro lidský život je jeho schopnost oxidovat a uvolňovat energii, a proto je pro zdraví biomechanismu těla nezbytná dodávka plynů krví..

TitulKde jeFunkční význam
SrdceHrudní košČerpání krve
Velký kruh krevního oběhuZ levé srdeční komory do pravé síněVýživa všech buněk a tkání
Plicní oběhZ pravé komory do levé síně (plicní cirkulace)Výměna plynu v plicní tkáni

Velké a malé kruhy krevního oběhu:

Krev bere produkty buněčného metabolismu a přechází do struktur ledvin a jater, kde jsou toxiny filtrovány a dezinfikovány, stejně jako návrat čištěné krve do nového oběhu.

To je zajímavé! Lekce anatomie: kolik svalů je v lidském těle

Umístění struktur dýchacího systému

Dýchání je proces nezbytný pro oxidaci živin v buňkách a energii. Tato skutečnost vysvětluje kritický stav a rychlou smrt dýchajících živých organismů při zastavení kyslíku..

TitulUmístění, odděleníFunkční význam
Nosní dutinaHorní cesty dýchacíTeplý vzduch proudí a zabraňuje pronikání velkých cizích částic a prachu
NasopharynxLetecká doprava
Oropharynx
HrtanDolní dýchací trakt
PrůdušniceLetecká doprava, sekrece hlenu
Bronchi (bronchiální strom)Zvlhčování a letecká doprava
PlíceVýměna plynu

Umístění a vnitřní struktura dýchacího systému člověka:

Dusení v důsledku komprese horních cest dýchacích nebo jiné překážky kyslíku se nazývá asfyxie. To je nebezpečný stav pro lidský život a zdraví..

Důležité! V případě zástavy dýchání musí být oběti poskytnuta okamžitá první pomoc, která se skládá z události pro nepřímou masáž srdce a umělé dýchání.

Umístění centrálního nervového systému a periferních nervů

Nervový systém je zodpovědný za většinu regulačních procesů v těle, zajišťuje propojení s vnějším světem analýzou informací získaných od receptorů, pohybu a schopnosti provést reakci.

Centrální nervový systém (CNS)MozekPředníKonečnýČichové, bazální ganglie, mozková kůra, laterální komory
středně pokročilíEpithalamus, thalamus, hypotalamus, třetí komora, metatalamus
Mozkový kmenStředníQuadrupole, nohy mozku, přívod sylvické vody
KosodélníkZadníVarolievský most, mozeček
Obdélník
Mícha
Periferní nervový systém

Umístění centrálního nervového systému a lidských periferních nervů:

Periferní nervový systém sestává z nervů, které sahají od nervového kmene a jsou distribuovány v celém těle, aby shromažďovaly informace a regulovaly probíhající procesy..

Rozmnožovací systém

Na rozdíl od jiných funkčních struktur se reprodukční systém mužů a žen výrazně liší.

Umístění sexuálních prvků u mužů:

TitulKde jeFunkční význam
VarlataV břišní dutině pak sestoupíme do šourkuTvorba spermií
Vas deferensBřišní dutina, močová trubiceVylučování spermatu během ejakulace

Testikulární prolaps je způsoben skutečností, že tvorba spermií vyžaduje teplotu o několik stupňů nižší, než je přirozená teplota uvnitř lidského těla.

Umístění lidských genitálních orgánů v obrazech (u mužů):

Varlata a dodatky jsou také zodpovědné za vytvoření "mužského" pohlavního hormonu testosteronu, který ovlivňuje lidské chování, růst a vývoj..

Umístění vnitřních orgánů reprodukčního systému u žen:

TitulKde jeFunkční význam
OvariaPodbřišekSyntéza hormonů, produkce vajec
VejcovodyPřeprava vajec
DělohaBřišní dutina za močovým měchýřemTěhotenství
VaginaMalé povodíPodporuje akt oplodnění, podílí se na procesu vylučování tekutin během menstruace

Rozložení sexuálních struktur u žen:

Močení u žen, na rozdíl od silnějšího sexu, nastává odděleným otevřením močové trubice.

Umístění a struktura močového systému

Moč je zodpovědný za odstranění přebytečných tekutin, solí a metabolických produktů z těla, které byly filtrovány v ledvinách..

TitulKde jeFunkční význam
LedvinyRetroperitoneální prostor poblíž páteřeKrevní filtrace, tvorba moči
MěchýřRetroperitoneální v pánviHromadění moči (0,5–0,7 l)
Močová trubiceVylučování moči

Schéma močových orgánů člověka na obrázcích:

V lidském těle se do 24 hodin v průměru vytvoří až 1 500 ml moči, sestávající z toxinů, solí a přebytečných tekutin..

To je zajímavé! Lekce biologie: kolik párů chromozomů u normální osoby

Orgány endokrinního systému

K endokrinní regulaci dochází díky produkci skupiny hormonů specializovanými strukturami.

Funkce hormonální regulace mají:

 • slinivka břišní,
 • kůra nadledvin a dřeň,
 • šišinka,
 • hypofýza,
 • epiteliální tělo,
 • Štítná žláza,
 • varlata,
 • vaječníky.

Schéma - fotografie s nápisy:

Hormony jsou biologicky aktivní látky vylučované tělem. Rovnováha hormonů se podílí na práci všech tělesných struktur, ovlivňuje růst, vývoj, aktivitu a další procesy.

Užitečné video

Shrnout

Lidské tělo je složitý multifunkční mechanismus, skládající se z mnoha souvisejících strukturálních jednotek. Neustálá a autonomní práce vnitřních částí struktury umožňuje člověku existovat po celá desetiletí bez přemýšlení o složitých procesech, které se v něm odehrávají.

Vnitřní orgány a struktura člověka: uspořádání s popisem, foto

Vnitřní struktura orgánu

Vnitřní struktury oční bulvy jsou tři typy membrán, které obklopují průhledné jádro. Mezi tři vrstvy patří:

 1. Sklerální nebo vnější. Tato vrstva je tvořena vláknitou tkání. Zepředu je rohovka oka a zezadu skléra nebo protein, který nedovoluje světlu proniknout do vnitřních struktur. Jeho hlavním funkčním úkolem je ochranná funkce, která zabraňuje poškození životního prostředí, chrání před deformací koule. K této skořápce jsou svaly přichyceny, díky jejich kontraktilitě je zajištěn pohyb očních bulví;
 2. Choroidální nebo střední. Základem je skořápka cévnatky, prezentovaná ve formě hustého propletení cév a kapilár. Díky této tkáni je celý orgán vybaven živinami a kyslíkem. Zahrnuje iris a ciliární sval;
 3. Síť nebo vnitřní. Díky této vrstvě oko reaguje na světlo a vnímá příchozí signály.

Struktura vnitřního ucha

Hlavní složkou - labyrint - je složitá struktura ve formě a funkcích. Labyrint se skládá z časných a kostních částí. Konstrukce je umístěna tak, že časová část je uvnitř kosti.

Schéma interního oddělení

Vnitřní část obsahuje zvukový orgán zvaný cochlea, stejně jako vestibulární aparát (zodpovědný za celkovou rovnováhu). Posuzované oddělení má několik dalších pomocných částí:

 • půlkruhové kanály;
 • malá matka;
 • třmen v oválném okně;
 • kulaté okno;
 • bubnový žebřík;
 • spirální kanál kochley;
 • vak;
 • schodiště do prahu.

Kochley je spirálový kostní kanál, rozdělený do dvou identických částí septem. Přepážka je zase rozdělena schody, spojujícími se shora. Hlavní membrána se skládá z tkání a vláken, z nichž každá reaguje na specifický zvuk. Membrána obsahuje aparát pro vnímání zvuku - orgán Cortiho.

Po přezkoumání konstrukce sluchových orgánů můžeme dojít k závěru, že všechny jednotky jsou spojeny hlavně se zvukově vodivými a přijímacími částmi. Pro normální fungování uší musíte dodržovat pravidla osobní hygieny, vyhýbat se nachlazení a zranění.

Lidské kardiovaskulární orgány

Kardiovaskulární systém zahrnuje srdce, krevní cévy a asi 5 l transportované krve. Jejich hlavní funkcí je přenos kyslíku, hormonů, živin a buněčného odpadu. Tento systém funguje pouze na úkor srdce, které, když zůstane v klidu, každou minutu pumpuje do těla asi 5 litrů krve. Funguje i v noci, když většina ostatních prvků těla odpočívá.

Anatomie srdce

Tento orgán má svalovou dutou strukturu. Krev v ní proudí do žilních kmenů a potom je vháněna do arteriálního systému. Srdce se skládá ze 4 komor: 2 komory, 2 atria. Levé části jsou arteriální srdce a pravé - žilní. Toto rozdělení je založeno na krvi v komorách. Srdce lidské anatomie je čerpací orgán, protože jeho funkcí je čerpání krve. V těle jsou pouze 2 kruhy krevního oběhu:

 • malá nebo plicní transportující žilní krev;
 • velké nesoucí okysličenou krev.

Plicní cévy

Krevní oběh malého kruhu destiluje krev z pravé strany srdce do plic. Tam je naplněn kyslíkem. To je hlavní funkce cév plicního kruhu. Potom se krev vrací, ale již v levé polovině srdce. Pravá síň a pravá komora podporují plicní oběh - pro něj jsou to čerpací komory. Tento kruh krevního oběhu zahrnuje:

 • pravé a levé plicní tepny;
 • jejich větve - arterioly, kapiláry a prekapiláry;
 • žil a žil slučujících se do 4 plicních žil, které proudí do levé síně.

Cévy a žíly plicní cirkulace

Tělo nebo velký kruh krevního oběhu v lidské anatomii je navržen tak, aby dodával kyslík a živiny do všech tkání. Jeho funkcí je následné odstranění oxidu uhličitého z nich metabolickými produkty. Kruh začíná v levé komoře - od aorty, která nese arteriální krev. Další je rozdělení na:

 1. Tepny. Jděte ke všem vnitřkům, kromě plic a srdce. Obsahuje živiny.
 2. Arterioles. Jedná se o malé tepny, které přenášejí krev do kapilár..
 3. Kapiláry. V nich krev obsahuje živiny s kyslíkem a na oplátku bere oxid uhličitý a metabolické produkty.
 4. Venuly. Toto jsou zpětné cévy, které zajišťují návrat krve. Vypadají jako arterioly.
 5. Žíly. Spojte se do dvou velkých kmenů - nadřazené a nižší vena cava, které tekou do pravé síně.

Vizuální analyzátor: struktura částí oka a funkce

Kromě oka se na oko odkazuje také pomocné zařízení. Zahrnuje víčko, šest svalů a pohybující se oční bulvu. Zadní strana víčka je pokryta speciální membránou - spojivkou, která je na oční bulvě v malé míře umístěna. Kromě toho je obvyklé přiřadit slzný aparát pomocným orgánům oka. Zahrnuje slznou žlázu, slzné kanálky, vak a nasolakrimální kanál.

Slzná žláza vyvolává sekreci sekrece - slzu, ve které je velké množství lysozymu, který nepříznivě ovlivňuje mikroorganismy. Slzná žláza je umístěna ve fossě frontální kosti, obsahuje 5 až 12 tubulů, které se otevírají do mezery mezi spojivkou a oční bulvou ve vnějším rohu oka.

Poté, co vybrané slzy zvlhčují oční bulvy, stékají do vnitřního rohu oka. Právě v této oblasti se hromadí v otvoru slzných kanálků, skrz které pak přecházejí do slzného vaku (nachází se ve vnitřním rohu oka).

Sekrece přechází z vaku přes nasolacrimální kanál do nosní dutiny, pod spodní lasturu (z tohoto důvodu si mnoho lidí všimne, že při pláči jejich slzy proudí dokonce i z nosní dutiny).

Nervová zakončení

Pro oči jsou vhodné 2 páry lebečních nervů: okulomotor a zrak. První je zodpovědný za pohyb oční bulvy, reguluje kontrakci a relaxaci rekta a šikmých svalů orgánu vidění. Optický nerv je spojovacím článkem mezi sítnicí a mozkem.

Sítnice a zrakový nerv tvoří receptory oka. Sítnice obsahuje fotocitlivé buňky, těla a krátké procesy neuronů. Vytvářejí nervové impulsy obsahující informace o viditelném obrazu a přenášejí je do týlního mozkového laloku. Procesy neuronů se prolínají v zóně slepého bodu a procházejí sítnicí do lebeční dutiny ve formě optického nervu.

Sítnice má vícepodlažní komplexní strukturu. Při zkoumání struktury mikroskopem lze spočítat až 10 vrstev. Na vnější vrstvě jsou tyčinky a kužely. Neuroepiteliální buňky určují barvu viditelného objektu kvůli jeho vysoké citlivosti na paprsky světla. Funkce fotocitlivých prvků se liší:

 1. Hůlky jsou zodpovědné za vnímání světa za soumraku, což vám umožňuje vidět za soumraku. Jsou citlivější než kužely, protože mohou zachytit i malé a slabé proudy slunečního světla. Pro plnou práci vyžadují spotřebu retinolu nebo vitaminu A. Jejich počet je větší než počet kuželů. Díky tyčinkám člověk rozlišuje mezi bílou a černou.
 2. Šišky poskytují denní vidění a vnímání barev. Vzhledem k velkému množství světla přijímaného během dne tělo nepotřebuje velké množství kuželů, proto je jich méně.

Další vrstvy jsou choriokapiláry, pigmentové buňky a nervové zakončení. Cévy zásobují nervová zakončení, kyslík, retinol a řadu minerálních sloučenin.

Zdá se, že u všech obratlovců je sítnice otočena naruby, takže viditelný obraz je obrácený.

Lacrimální a svalová aparatura

Slzy jsou fyziologická tekutina, která je nezbytná k ochraně, výživě a udržování optických funkcí vnějších struktur oka. Zařízení sestává z slzných žláz, teček, tubulů, stejně jako slzného vaku a nasolakrimálního kanálu. Žláza je umístěna v horní části orbity. Tam dochází k syntéze slz, která pak prochází vodivými kanály na povrch oka. Zánět slzného vaku nebo tubulů v oftalmologii se nazývá dakryocystitida. Teče do spojivkového oblouku, po kterém je transportován přes slzné kanálky do nosu. U zdravého člověka se denně uvolní více než 1 ml této tekutiny.

Mobilitu oka zajišťuje šest okulomotorických svalů. Z toho 2 jsou šikmé a 4 rovné. Svaly, které zvyšují a snižují víčko, navíc poskytují plnohodnotnou práci. Všechna vlákna jsou inervována několika očními nervy, díky čemuž je dosaženo rychlé a synchronní operace oční bulvy..

Časová kost

Lidská lebka zahrnuje ve své struktuře spárovanou kost zvanou temporální kost (jak je uvedeno na fotografii s popisem). Zygomatický proces vyčnívá z dočasných kostí na stranách lebky, což je vodítko při zkoumání jednoho z kousků spánkové kosti.

Uvnitř struktury vyčnívá proces nazývaný „pyramida“. Tento tvar je vizuálně podobný mořské skořápce. Jeho povrch zahrnuje dva průchody pro kamenité nervy.

Na vrcholu „pyramidy“ je dutina zvukovodu, která sahá do karotidy v dolní části kosti, která se nachází na úpatí zygomatického procesu. Ve spodní části temporální struktury se také rozprostírá kostí obličejového nervu..

Z vnější části pod přívěskem je část bubnu spojená s ušní zónou a prohlubeň pro připojení spodní čelisti. Ve spodní části časové části procházejí drážky pro glosofaryngeální a vaginální nervy. Tam je také široký východ pro krční tepnu. Kost se nachází na periferii tří kostí - parietální, sfenoidální a týlní.

Hindbrain: můstek a mozeček

Struktura zadního mozku zahrnuje varolianský most a mozeček. Funkce můstku je velmi podobná jeho názvu, protože se skládá hlavně z nervových vláken. Mozkový most je v podstatě „dálnice“, skrz kterou procházejí signály přicházející z těla do mozku a impulsy z nervového centra do těla. Po vzestupných cestách prochází mozkový most do středního mozku.

Mozeček má mnohem širší škálu možností. Funkce mozečku jsou koordinace pohybů těla a udržování rovnováhy. Kromě toho cerebellum nejen reguluje složité pohyby, ale také přispívá k přizpůsobení motorického aparátu pro různé poruchy.

Například experimenty s použitím invertoskopu (speciální brýle, které obracejí obraz okolního světa) ukázaly, že jsou to funkce mozečku, které jsou zodpovědné za to, že když se nástroj nosí po dlouhou dobu, člověk nejenže začne navigovat ve vesmíru, ale také vidí svět správně..

Anatomicky cerebellum sleduje strukturu mozkových hemisfér. Venku je pokryta vrstvou šedé hmoty, pod níž je shluk bílé.

Funkčnost orgánu zraku

Struktura oční bulvy zahrnuje mnoho struktur tkání:

 • přístroje pro optické nervy;
 • vaskulární prvky;
 • dioptrické zařízení;
 • vnější kapsle oka. Další informace o anatomii očních orgánů naleznete v tomto videu:

Struktura oční bulvy poskytuje přeměnu energie na vzrušení. Vizuální proces začíná v sítnici. Tyto struktury vykonávají základní funkce oční bulvy a ostatní části hrají vedlejší roli. Poskytují vhodné podmínky pro výkon zraku. Zařízení dioptrie poskytuje vzhled obrazu objektu.

Vnější svaly zajišťují pohyblivost jablka, takže člověk je schopen zaměřit svůj pohled na potřebné předměty. Pomocné orgány hrají ochrannou roli. Slzný aparát je navržen tak, aby produkoval zvlhčující kapalinu. Vnější skořápka oční bulvy je touto tekutinou očištěna od skvrn a choroboplodných zárodků.

Oko kolem očí jsou víčka a řasy. Přiřaďte vnitřní roh oka, skléru se spojivkou, rohovku, zornici a duhovku. Lidský orgán připomíná nesprávnou kouli. Jaká je struktura lidského oka? Vizuální analyzátor je umístěn na oběžné dráze, svaly a vlákno obklopují strany a s optickým nervem uvnitř.

Speciální struktura lidského oka vyžaduje spolehlivou ochranu víček. Spárovaná víčka jsou umístěna vpředu a jsou navržena tak, aby chránila analyzátor před vnějšími podněty. V jejich tloušťce jsou četné chrupavky, svalové prvky a žlázy.

Chrupavka dává víčkům tvar a svaly je činí pohyblivými. Volný okraj víček je vybaven řasami, které chrání před prachem a nečistotami. Okraje víček tvoří štěrbinu palpebral. Velikost očí - 24 mm. Ve vnitřních rozích jsou slzné otvory, kterými protékají slzy do nosní dutiny.

Břišní dutina

V břišní dutině jsou umístěny tyto orgány:

 • Žaludek,
 • Slinivka břišní,
 • Játra,
 • Žlučník,
 • Slezina,
 • Střeva,
 • Ledviny,
 • Nadledvinky.

Žaludek

Umístění žaludku je vlevo pod bránicí. Varhany mají tvar pytle. Jeho struktura umožňuje snadno změnit velikost, protože plnost těla se neustále mění. Žaludek hromadí jídlo a vytváří jeho počáteční trávení. Žaludeční šťáva mu pomáhá vyrovnat se s úkolem..

Slinivka břišní

Dále se nachází pankreas. Je umístěn za spodní částí žaludku. Mezi jeho funkce patří zajišťování výměny tuků, bílkovin a sacharidů. Jedná se o velmi velkou žlázu s funkcí vnitřní a vnější sekrece..

Játra

Játra jsou umístěna vpravo nahoře, přímo pod bránicí. Je to nesmírně důležitý orgán pro čištění těla. Skládá se ze dvou laloků - vlevo a vpravo. Velikost vpravo výrazně přesahuje levou. Játra neutralizují cizí látky, které vstupují do těla přes trávicí systém. Poskytuje glukózu, reguluje metabolismus lipidů a vykonává mnoho užitečnějších funkcí.

Žlučník

Žlučník je umístěn ve spodní části jater. Přesněji v pravé podélné brázdě. Žlučník má tvar vaku, jehož velikost je srovnatelná s kuřecím vejcem. Orgán je naplněn žlučí, která vychází přímo z jater a podílí se na celkovém trávicím procesu. V močovém měchýři je žluč koncentrovaná a dále se pohybuje do dvanáctníku.

Slezina

Za žaludkem je v levé horní břišní dutině slezina. Svým tvarem vypadá jako protáhlá polokoule. Tělo je odpovědné za imunitní systém a vykonává také funkce krvetvorby. Slezina také využívá vadné krvinky..

Střeva

Střevo se nachází ve spodní části břicha pod žaludkem. Je to dlouhá složená trubice. Začíná tenkým střevem, které se pak změní na velké. Tenké střevo zase končí konečníkem. 70% imunitních buněk je umístěno ve střevě, takže celkové lidské zdraví závisí na jeho dobré funkci.

Ledviny

Ledviny jsou spárovaným vnitřním orgánem člověka. Jejich tvar připomíná fazole. Tyto orgány jsou zapojeny do genitourinárního systému. Jejich lokalizace je oblast dolní části zad, po stranách, za parietálním listem pobřišnice. Velikost pravé ledviny je zpravidla menší než velikost vlevo. Mezi hlavní funkce ledvin patří tvorba a vylučování moči.

Nadledvinky

Úřad dostal své jméno přesně podle svého umístění. Nadledvinky jsou umístěny přímo na horní části ledvin. Jsou to párové žlázy endokrinního systému. Mezi jejich funkce patří regulace metabolismu, přizpůsobení se stresovým situacím atd..

Jaká tkáň je základem kosterních kostí, jaká látka dává lidské kostře sílu, jaké je složení kostí?

Kost je kombinace několika typů tkání v lidském těle, které tvoří základ pro podporu svalů, nervových vláken a vnitřních orgánů. Tvoří kostru, která slouží jako kostra těla..

 • Ploché z pojivových tkání: lopatka, kyčelní kosti
 • Krátký - vytvořený z houbovité látky: zápěstí, tarsu
 • Smíšené - vznikají spojením několika typů tkání: lebky, hrudníku
 • Pneumatické - uvnitř obsahuje kyslík a také pokryté sliznicí
 • Ve tvaru sezamu - nachází se v šlachu

Při tvorbě různých druhů kostí hrají aktivní roli následující tkáně:

 • Spojovací
 • Houbací látka
 • Chrupavkovité
 • Hrubé vlákno
 • Jemné vlákno

Všechny tvoří kosti různých sil a míst a v některých částech kostry, například lebce, je obsaženo několik typů tkání.

Spojení lidských kostí

Všechny kostní klouby lze rozdělit do dvou skupin:

 • Nepřetržité sloučeniny, dříve ve vývoji ve fylogenezi, imobilní nebo neaktivní ve funkci;
 • diskontinuální spojení, později ve vývoji a funkčnější.

Mezi těmito formami je přechod - od spojitého k diskontinuálnímu nebo naopak - polospár.

Struktura lidského kloubu

Nepřetržité spojení kostí se provádí pomocí pojivové tkáně, chrupavky a kostní tkáně (kosti samotné lebky). Diskontinuální kostní kloub nebo kloub je mladší formace kostního kloubu. Všechny klouby mají obecný strukturální plán, včetně kloubní dutiny, kloubového vaku a kloubních povrchů.

Kloubní dutina je podmíněně přidělena, protože normálně mezi dutým kloubem a kloubními konci kostí není žádná dutina a je zde tekutina.

Společný vak pokrývá kloubní povrchy kostí a tvoří vzduchotěsnou kapsli. Společný vak se skládá ze dvou vrstev, jejichž vnější vrstva prochází do periostu. Vnitřní vrstva vylučuje tekutinu do kloubní dutiny, která hraje roli lubrikantu, a zajišťuje tak volný posuv kloubních povrchů.

Druhy kloubů

Kloubní povrchy kloubních kostí jsou pokryty kloubní chrupavkou. Hladký povrch kloubní chrupavky podporuje pohyb kloubů. Spojovací plochy ve tvaru a velikosti jsou velmi rozmanité, je obvyklé je srovnávat s geometrickými tvary. Proto název kloubů ve tvaru: kulový (brachiální), elipsoidální (radiální-karpální), válcový (radiální-ulnár) atd..

Protože pohyby kloubových článků se vyskytují kolem jedné, dvou nebo více os, je obvyklé dělit klouby podle počtu os rotace na víceosé (kulové), dvouosé (elipsoidální, sedlo) a jednoosé (válcové, blokové)..

V závislosti na počtu kloubních kostí jsou klouby rozděleny na jednoduché, ve kterých jsou spojeny dvě kosti, a složité, v nichž jsou kloubově spojeny více než dvě kosti..

Hlavní funkce mozku

Hlavními funkcemi mozku je zpracovávat data získaná z okolního prostředí a řídit pohyby lidského těla a jeho mentální aktivitu. Každé oddělení mozku odpovídá za určité úkoly..

Medulla oblongata řídí ochranné funkce těla, jako je blikání, kýchání, kašel a zvracení. Rovněž řídí další reflexní vitální procesy - dýchání, vylučování slin a žaludeční šťávy, polykání.

Pomocí mostu Varoliev se provádí koordinovaný pohyb očí a vrásek obličeje.

Mozeček řídí motorickou a koordinační aktivitu těla.

Midbrain je představován pedicle a quadrupole (dva sluchové a dva vizuální tuberkulózy). Díky své pomoci, orientaci v prostoru, sluchu a jasnému vidění je zodpovědný za svaly očí. Odpovědný za reflexní otočení hlavy směrem ke stimulu.

Diencephalon se skládá z několika částí:

 • Thalamus je zodpovědný za vytváření pocitů, jako je bolest nebo chuť. Kromě toho řídí taktické, sluchové, čichové pocity a rytmy lidského života;
 • Epithalamus se skládá z epifýzy, která reguluje denní biologické rytmy a rozděluje denní hodiny na bdělost a zdravý spánek. Má schopnost detekovat světelné vlny přes kosti lebky, v závislosti na jejich intenzitě, vytváří odpovídající hormony a řídí metabolické procesy v lidském těle;
 • Hypotalamus je zodpovědný za činnost srdečních svalů, normalizaci tělesné teploty a krevního tlaku. S jeho pomocí je vyslán signál k uvolnění stresových hormonů. Odpovědný za hlad, žízeň, potěšení a sexualitu.

Zadní hypofýza se nachází v hypotalamu a je zodpovědná za produkci hormonů, na kterých závisí puberta a fungování lidského reprodukčního systému..

Každá polokoule je zodpovědná za plnění svých zvláštních úkolů. Například pravá mozková hemisféra hromadí sama o sobě údaje o životním prostředí a zkušenostech s ním komunikovat. Řídí pohyb končetin na pravé straně..

V levé mozkové hemisféře je řečové centrum odpovědné za lidskou řeč, řídí také analytické a výpočetní činnosti a v jeho kůře se vytváří abstraktní myšlení. Podobně jako na pravé straně řídí pohyb končetin na své straně.

Struktura a funkce mozkové kůry jsou přímo závislé na sobě, takže splétání ji podmíněně dělí na několik částí, z nichž každá provádí určité operace:

 • spánkový lalok, ovládá sluch a kouzlo;
 • týlní část reguluje vidění;
 • v parietalu se tvoří dotek a chuť;
 • Čelní části jsou zodpovědné za řeč, pohyb a složité myšlenkové procesy.

Limbický systém sestává z čichových center a hippocampu, který je zodpovědný za přizpůsobení těla změnám a regulaci emoční složky těla. S jeho pomocí jsou vytvářeny stabilní vzpomínky díky asociaci zvuků a pachů s určitou dobou, během níž se objevily smyslové otřesy..

Kromě toho řídí tichý spánek, ukládání dat v krátkodobé a dlouhodobé paměti, pro intelektuální činnost, kontrolu endokrinního a autonomního nervového systému, podílí se na tvorbě reprodukčního instinktu.

Poškození sítnice vnitřního oka

Mezi zraněními skořápky lidského oka na úrovni domácnosti jsou popáleniny velmi časté díky lyžování bez použití ochranných prostředků. Obvyklé jsou následující nemoci:

 • Retinitida, což je zánět membrány, ke kterému dochází jako infekční (purulentní infekce, syfilis) nebo alergické onemocnění. Na pozadí nemoci bývá často zarudnutí oční membrány.
 • Odpojení sítnice v důsledku vyčerpání sítnice a prasknutí.
 • Vzhled makulární degenerace, při které jsou ovlivněny centrální buňky, to znamená makula. To je hlavní důvod ztráty zraku u pacientů starších padesáti let..
 • Vývoj retinální dystrofie, což je onemocnění, které postihuje hlavně starší osoby. To přímo souvisí se ztenčením sítnice, nejprve je její diagnóza velmi obtížná.
 • Vzhled krvácení v sítnici může být také důsledkem stárnutí..
 • Vývoj diabetické retinopatie. Vyvíjí se deset až dvanáct let po cukrovce, ovlivňuje sítnici a její nervové buňky.
 • Výskyt nádorových formací na sítnici není vyloučen..

Diagnóza sítnicových patologií bude vyžadovat nejen speciální vybavení, ale také další vyšetření. Terapie onemocnění retikulární oční vrstvy u seniorů má obvykle opatrnou prognózu. V tomto případě mají nemoci způsobené zánětem příznivější prognózy než ty, které jsou spojeny s procesem stárnutí těla..

Jaké jsou funkce membrán oka??

Jaké orgány jsou skryty v břišní dutině?

V břišní dutině jsou části těla, které vstupují do zažívacího systému. Tyto zahrnují:

 • žaludek;
 • játra;
 • žlučník;
 • slinivka břišní;
 • duodenum;
 • tenké střevo;
 • dvojtečka;
 • konečník;
 • řiť.

Hlavní část trávicího systému. Jde o pokračování jícnu, který je od něj oddělen ventilem zakrývajícím vchod. Žaludek je ve formě sáčku, je naplněn jídlem a produkuje šťávu (specifická tekutina), bohatou na enzymy, které štěpí jídlo.

Střeva jsou nejdelší částí zažívacího traktu. Začíná po výdeji žaludku. Má podobu smyčky a končí vývodem. Střevo se skládá z:

 • tenké střevo;
 • dvojtečka
 • konečník.

Tenké střevo se skládá z duodena a ileu, které přecházejí do tlustého střeva a tlustého střeva do konečníku. Hlavní funkcí střeva je trávit jídlo a odstraňovat jeho zbytky z těla.

Největší žláza v lidském těle. Také se účastní procesu trávení. Hlavním úkolem je zajistit metabolismus a podílet se na procesu krvetvorby. Nachází se hned pod bránicí a je rozdělena na dvě části, které se nazývají laloky. Spojuje se s dvanácterníkem, úzce souvisí s portální žílou, komunikuje a funguje s žlučníkem.

Nachází se pod bránicí. Hlavní funkce jsou:

 • při tvorbě krevních prvků;
 • ochrana těla.

Velikost sleziny se mění v závislosti na množství nahromaděné krve.

Ledviny jsou také umístěny v břišní dutině, přestože nejsou spojeny s trávicím traktem. Ledviny - sestávají ze spárovaných částí, které plní důležitou funkci: regulace homeostázy. Jsou ve formě fazolí a podílejí se na procesu močení. Uretry jsou umístěny přímo nad ledvinami..

Jedná se o specifickou kapacitu - sáček určený ke sběru moči.

Je Důležité Vědět O Průjmu

Duodenitida je zánět sliznice (vnitřní) duodena. Duodenum následuje bezprostředně po žaludku - jsou odděleny pylorusem - a je počáteční částí tenkého střeva člověka.

Odborné dovednosti: Hydrocolonoterapie, léčba onemocnění trávicího traktuBarva, struktura a vůně stolice jsou markery gastrointestinálního traktu (GIT). Odchylky parametrů mohou být jak příznaky závažných patologií, tak projevy funkčních poruch trávení.